Vigtig juridisk meddelelse
 
Kontakt  |  Søgning på EUROPA   

miljø   lodret linje  

Ofte stillede spørgsmål om den fælles landbrugspolitik og landbruget i EU

Udvikling af landdistrikterne


Hvad menes med udvikling af landdistrikterne?

EU's politik for landdistriktsudvikling skal bevare livet i landdistrikterne gennem en afbalanceret udvikling af dem. Det er en vigtig del af den fælles landbrugspolitik.


Hvem fører politikken ud i livet?

De enkelte EU-lande vælger foranstaltninger efter deres særlige behov og forvalter selv programmerne. EU betaler en del af udgifterne (samfinansiering).


Hvad koster det?  Hvor kommer pengene fra?

Budgettet for alle 27 EU-lande i 2007-2013 er på 96 milliarder euro (løbende priser).

Pengene kommer fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL), og en del af de direkte betalinger til landmændene overføres nu til udvikling af landdistrikter via en mekanisme, der kaldes "graduering".


Hvordan bruges pengene?

Midler til landdistriktsudvikling kan bruges både til landbrugsmæssige og ikke-landbrugsmæssige aktiviteter, f.eks.:

  • udvidelse af bredbåndsdækningen

  • hjælp til små virksomheder

  • hjælp til fødevareforarbejdningsindustrien

  • bedre muligheder for børnepasning, så flere kvinder i landdistrikter kan vende tilbage til arbejdsmarkedet.

EU-landene fastsætter selv deres prioriteter for udvikling af landdistrikterne, men skal bruge mindst 10 % af budgettet på at fremme konkurrenceevnen for landbruget og skovbruget, mindst 25 % på miljøforbedring og landskabspleje og mindst 10 % på at diversificere økonomien i landdistrikterne.


Hvilke fordele er der for landmændene?

Landmænd kan få hjælp og rådgivning om landbrugsdrift samt forarbejdning og afsætning af fødevarer.


Kan politikken for landdistriktsudvikling tilpasses til forskellige regioner?

Det enkelte EU-land udarbejder en national strategi for udvikling af landdistrikterne, men der kan udfærdiges og gennemføres specifikke programmer på regionalt plan.


Hvordan adskiller politikken for landdistriktsudvikling sig fra regionalpolitikken?

Regionalpolitikken støtter primært de dårligst stillede regioner i EU. Politikken for landdistriktsudvikling gælder for alle regioner i alle EU-lande.

I dag støtter politikken for landdistriktsudvikling ikke blot landmænd, men også andre aktører i landdistrikternes økonomi som f.eks. skovejere, landbrugsmedhjælpere, små virksomheder og lokale ngo'er.
 

Hvad er "Leader"?

"Leader" er det franske akronym for "indbyrdes forbindelse mellem aktioner til erhvervsmæssig udvikling af landdistrikterne". Som navnet antyder, er det en metode til at forbedre økonomien i landdistrikter ved at mobilisere lokalsamfund snarere end at gennemføre færdigudviklede foranstaltninger. EU-landene skal bruge mindst 5 % af deres budget til landdistriktsudvikling på Leader-projekter.


Kan landdistriktsudvikling være med til at forbedre miljøet?

Alle programmer for landdistriktsudvikling skal indeholde foranstaltninger til at beskytte og forbedre naturressourcer og landskaber i EU's landdistrikter.

Der gives penge til landdistriktsudvikling som modydelse for tiltag, der ikke blot beskytter og bevarer landdistrikterne i EU, men også medvirker til at bekæmpe klimaændringer. Som eksempler kan nævnes:

  • bevarelse af vandkvaliteten

  • bæredygtig arealforvaltning

  • plantning af træer for at forebygge erosion og oversvømmelser.


 

  lodret linje  

Sådan ser landbruget i EU ud

Fakta om den fælles landbrugspolitik

Hvorfor en fælles landbrugspolitik?

Hvad koster den fælles landbrugspolitik?

Reformer af den fælles landbrugspolitik

Fup eller fakta?

Udvikling af landdistrikterne

Fødevarepriser

Den fælles landbrugspolitik og miljøet

Den fælles landbrugspolitik og handel

Den fælles landbrugspolitik og udviklingslandene

Fødevarernes kvalitet og sikkerhed

Dyrs sundhed og velfærd
 

 


Landbrug og udvikling af landdistrikter I Til toppen

Seneste opdatering: 15-06-2011