Důležité právní upozornění
 
Kontakt | Hledat na portálu EUROPA  

životní prostředí   svislá čára  

Časté otázky týkající se společné zemědělské politiky (SZP) a evropského zemědělství

Rozvoj venkova


Co je rozvoj venkova?

Cílem politiky EU v oblasti rozvoje venkova je zachovávat životaschopnost venkova prostřednictvím vyváženého rozvoje venkovských oblastí. Tato politika je důležitou součástí SZP.


Kdo odpovídá za rozvoj venkova?

Členské státy si samy vybírají opatření, která odpovídají jejich konkrétním potřebám, a řídí si své programy. Evropská unie jen nese část nákladů.


Kolik to stojí?  Odkud pocházejí finanční prostředky?

Rozpočet pro všech 27 členských států na období 2007–2013 činí 96 miliard eur (v současných cenách).

Prostředky pocházejí z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a část přímých plateb zemědělcům se nyní používá na rozvoj venkova prostřednictvím mechanismu tzv. „odlišení“.


Jak jsou finanční prostředky používány?

Prostředky pro rozvoj venkova lze využívat pro zemědělské i nezemědělské činnosti, jako je např.:

  • rozšíření přístupu k vysokorychlostnímu internetu

  • pomoc malým podnikům

  • podpora potravinářství

  • rozšíření péče o děti, aby se ženy na venkově mohly snadněji vracet do zaměstnání.

Země EU si pro rozvoj venkova stanovují své vlastní priority, ale nejméně 10 % ze svého rozpočtu pro tuto oblast musí použít na podporu konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví, nejméně 25 % na zlepšení životního prostředí a krajiny a nejméně 10 % na diverzifikaci hospodářství venkova.


Jaký přínos to má pro zemědělce?

Zemědělci mohou získat pomoc a poradenství ohledně hospodaření na statku, zpracování potravin a jejich odbytu.


Lze politiku v oblasti rozvoje venkova přizpůsobit na různé regiony?

Každá země si v oblasti rozvoje venkova určuje svou národní strategii, ale konkrétní programy lze vytvářet a provádět na regionální úrovni.


Jak se politika v oblasti rozvoje venkova liší od regionální politiky?

Politika regionálního rozvoje podporuje zejména nejvíce znevýhodněné regiony EU. Politika v oblasti rozvoje venkova se týká všech regionů ve všech zemích.

Pomáhá nejen zemědělcům, ale i ostatním lidem, kteří se podílejí na hospodářství venkova, jako jsou majitelé lesů, zemědělští pracovníci, malé podniky, místní nevládní organizace apod.
 

Co je to „Leader“?

„Leader“ je francouzská zkratka, která označuje „Propojení akcí pro rozvoj hospodářství na venkově“. Je to prostředek, jak zlepšit hospodářství venkova povzbuzováním jeho obyvatel k činnosti, a ne pouze pasivním dodáváním hotových opatření. Členské státy musí na financování projektů typu Leader vynakládat nejméně 5 % svého rozpočtu na rozvoj venkova.


Může mít rozvoj venkova přínos pro životní prostředí?

Každý program pro rozvoj venkova musí zahrnovat opatření na ochranu a zlepšování přírodních zdrojů EU a krajiny ve venkovských oblastech.

Prostředky určené na rozvoj venkova jsou poskytovány jako náhrada za činnosti, které nejen slouží k ochraně venkova EU, ale také pomáhají bojovat proti změně klimatu. Sem například patří:

  • zachování kvality vody

  • udržitelné obhospodařování půdy

  • sázení stromů v rámci prevence eroze a záplav.


 

  svislá čára  

Zemědělství v EU

Základní fakta o SZP

Proč SZP?

Náklady na SZP

Reformy SZP

Realita nebo fikce?

Rozvoj venkova

Ceny potravin

SZP a životní prostředí

SZP a obchod

SZP a rozvojové země

Kvalita a bezpečnost potravin

Zdraví a dobré životní podmínky zvířat

 


Zemědělství a rozvoj venkova I Začátek stránky

Poslední aktualizace: 15-06-2011