Viktigt rättsligt meddelande
 
Kontakt | Sök på EUROPA  

miljö   vertikalt streck  

EU:s jordbruk och den gemensamma jordbrukspolitiken – vanliga frågor

Reformer
 

Vad är resultatet av de senaste reformerna?

Reformarbetet inleddes 1992 och intensifierades 2003 då man avskaffade kopplingen mellan bidrag och produktion.

Jordbrukarna kan nu agera som riktiga företagare, dvs. producera det som marknaden och konsumenterna efterfrågar och leta upp nya lönsamma marknader och nischer.

De behöver inte längre ”bedriva jordbruk för bidragens skull” och producera varor som inte efterfrågas på marknaden.

Jordbrukarna får i dag inkomststöd om det sköter sin mark som de ska och uppfyller normerna för miljö, djurskydd och livsmedelssäkerhet.

Om de inte uppfyller normerna, minskas bidragen.

Den nya jordbrukspolitiken är mycket mer handelsvänlig än tidigare – Världshandelsorganisationen (WTO) bedömer att 90 % av direktstödet inte snedvrider konkurrensen.

Den gemensamma jordbrukspolitiken ger konsumenterna ett stort utbud av kvalitetslivsmedel.

EU-kommissionen arbetar vidare med att modernisera, rationalisera och förenkla jordbrukspolitiken.

Med hjälp av de frikopplade stöden har jordbrukarna fortfarande en viss ekonomisk trygghet. Samtidigt är de fria att anpassa sig till marknadens signaler.

Marknadsinstrumenten (t.ex. offentlig intervention) har anpassats så att de fungerar som säkerhetsnät utan att blockera normala marknadssignaler. Genom politiken för landsbygdsutveckling hjälper vi bönderna att lägga om sin produktion och vårda miljön. På så sätt blir landsbygden mer dynamisk.Är jordbrukspolitiken fortfarande ”gemensam” efter de senaste reformerna?

Absolut.

Utgifterna för landsbygdsutveckling finansieras delvis av EU-länderna, så att de kan ta hänsyn till särskilda nationella och regionala behov, men förvaltas enligt gemensamma EU-regler. De flesta jordbruksåtgärder förvaltas fortfarande enligt EU:s regler och finansieras helt och hållet ur EU-budgeten.

Jordbrukspolitiken bör förbli ”gemensam”. Genom att sköta politiken på EU-nivå kan man säkra en rättvis konkurrens mellan jordbrukarna, utgifterna kan hållas nere och man kan se till att jordbrukarna uppfyller EU:s höga normer för livsmedelssäkerhet och miljö.

 

 

  vertikalt streck  

En bild av jordbruket i EU

Basfakta om jordbrukspolitiken

Varför behövs jordbrukspolitiken?

Vad kostar det?

Reformer

Myt eller verklighet?

Landsbygdsutveckling

Matpriser

Jordbrukspolitiken och miljön

Jordbrukspolitiken och handeln

Jordbrukspolitiken och utvecklingsländerna

Bra och säker mat

Djurhälsa och djurskydd
 

 


Jordbruk och landsbygdsutveckling I Till början

Senaste uppdatering: 15-06-2011