Pomembno pravno obvestilo
 
Kontakt | Iskalnik po portalu EUROPA  

okolje   navpična črta  

Skupna kmetijska politika (SKP) in kmetijstvo Evropske unije – pogosta vprašanja

Reforme SKP
 

Kakšni so rezultati nedavne reforme SKP?

Reforma SKP se je začela leta 1992 in se intenzivneje nadaljevala leta 2003 z odpravo vezanih plačil.

Kmetje lahko zdaj postanejo pravi podjetniki, saj lahko proizvodnjo svobodno prilagajajo zahtevam trga, iščejo nova tržišča in nove tržne niše.

Nič več jim ni treba „kmetovati za kmetijske subvencije“ oziroma pridelovati hrano, za katero ni povpraševanja.

Kmetje zdaj prejemajo podporo, vendar pod pogojem, da obdelujejo kmetijske površine in izpolnjujejo vse standarde na področju varovanja okolja, dobrega počutja živali in varnosti živil.

Če ne spoštujejo teh standardov, se plačila ukinejo.

Nova SKP je precej bolj prijazna do trgovine, saj po oceni Svetovne trgovinske organizacije 90 % neposrednih plačil v okviru SKP ne izkrivlja trgovine.

SKP potrošnikom omogoča širok izbor kakovostne hrane.

Komisija se je zavezala, da bo posodobila, racionalizirala in poenostavila SKP.

Z nevezanimi plačili, ki so neodvisna od proizvodnje, kmetom še naprej zagotavljamo določeno raven finančne varnosti. Prizadevamo si tudi, da bi kmetje lahko izkoristili svoj proizvodni potencial in se ustrezno odzvali na potrebe trga.

Tržne mehanizme (kot so državni intervencijski ukrepi) smo prilagodili tako, da delujejo blažilno in ne ovirajo običajnih tržnih signalov. V okviru politike razvoja podeželja pomagamo kmetom pri prestrukturiranju kmetij ter skrbi za ohranitev okolja in s tem spodbujamo razvoj podeželja.Ali ima EU po nedavnih reformah še vedno „skupno“ kmetijsko politiko?

Prav gotovo.

Ukrepe za razvoj podeželja delno financirajo države članice – zaradi upoštevanja nacionalnih in regionalnih posebnosti –, vendar zanje veljajo skupna pravila EU. Za večino ukrepov SKP pa še vedno veljajo skupna pravila. Te ukrepe v celoti financira proračun EU.

SKP mora dejansko ostati „skupna“. Skupna politika na ravni EU zagotavlja pošteno konkurenco med kmeti, zmanjšuje porabo in jamči spoštovanje strogih standardov EU na področju varnosti hrane in okolja.

 

 

  navpična črta  

O kmetijstvu Evropske unije

Osnovni podatki o SKP

Čemu SKP

Stroški SKP

Reforme SKP

Resnica ali mit

Razvoj podeželja

Cena hrane

SKP in okolje

SKP in trgovina

SKP in države v razvoju

Kakovost in varnost živil

Zdravje in dobro počutje živali


 

 


Kmetijstvo in razvoj podeželja I Na vrh

Zadnja sprememba: 20. 6. 2011