Svarīgs juridisks paziņojums
 
Kontakti | Meklēt vietnē EUROPA  

vide   vertikāla līnija  

ES lauksaimniecība un kopējā lauksaimniecības politika (KLP) — bieži uzdoti jautājumi

KLP reformas
 

Kādi ir pēdējo reformu rezultāti?

KLP reformēšanu sāka 1992. gadā. Šo procesu turpināja 2003. gadā, nošķirot subsīdijas un ražošanu.

Tagad lauksaimnieki var kļūt par īstiem uzņēmējiem, strādājot atbilstoši tirgus un patērētāju pieprasījumam, meklējot jaunus ienesīgus tirgus un izmantojot jaunas nišas.

Viņiem vairs nav “jāmedī” subsīdijas, ražojot pārtikas produktus, kuriem nav noieta.

Pašreiz lauksaimnieki saņem ieņēmumu atbalstu, ja vien viņi rūpējas par lauksaimniecības zemju uzturēšanu un ievēro normas vides aizsardzības, dzīvnieku labturības un pārtikas nekaitīguma jomā.

Ja šīs normas netiek izpildītas, maksājumus lauksaimnieki nesaņem.

Jaunā KLP daudz vairāk veicina tirdzniecību, un PTO uzskata, ka 90% mūsu tiešo maksājumu nerada tirdzniecības kropļojumus.

KLP piedāvā patērētājiem plašu klāstu augstas kvalitātes pārtikas produktu.

Komisija dara visu, lai modernizētu, racionalizētu un vienkāršotu šo politiku.

Pateicoties nošķirtajiem maksājumiem, mēs joprojām garantējam lauksaimniekiem zināmu finansiālo drošību. Tajā pašā laikā viņiem tiek dota plaša rīcības brīvība, lai viņi varētu reaģēt uz tirgus signāliem.

Mēs esam pielāgojuši savus tirgus instrumentus (piemēram, publisko intervenci) tā, lai tie darbotos kā īsts drošības tīkls, netraucējot normālajiem tirgus signāliem. Ar lauku apvidu attīstības politiku mēs palīdzam lauksaimniekiem pārveidot savas saimniecības un rūpēties par vides aizsardzību, tādējādi veicinot lauku apvidu vitalitāti.Vai pēc nesenajām reformām Eiropas Savienībai joprojām ir “kopēja” lauksaimniecības politika?

Jā, noteikti.

Ja lauku apvidu attīstību daļēji finansē dalībvalstis, lai tiktu ņemtas vērā valstu un reģionu īpatnības, lielāko daļu KLP pasākumu regulē kopīgi noteikumi, un tos pilnībā finansē no ES budžeta.

KLP arī turpmāk jābūt kopējai politikai. To pārraugot ES līmenī, tiek nodrošināta godīga konkurence starp ES lauksaimniekiem, aiztaupīti izdevumi un garantēta stingro ES standartu ievērošana pārtikas nekaitīguma un vides aizsardzības jomā.

 

 

  vertikāla līnija  

Īsumā par ES lauksaimniecību

Galvenie fakti par KLP

Kāpēc vajadzīga KLP?

KLP izmaksas

KLP reformas

Mīts vai īstenība?

Lauku attīstība

Pārtikas cenas

KLP un vide

KLP un tirdzniecība

KLP un jaunattīstības valstis

Pārtikas kvalitāte un nekaitīgums

Dzīvnieku veselība un labturība

 


Lauksaimniecība un lauku attīstība I Uz sākumu

Informācija atjaunināta 15.06.2011.