Vigtig juridisk meddelelse
 
Kontakt  |  Søgning på EUROPA   

miljø   lodret linje  

Ofte stillede spørgsmål om den fælles landbrugspolitik og landbruget i EU

Reformer af den fælles landbrugspolitik
 

Hvilke resultater er opnået med de seneste reformer?

Reformprocessen begyndte i 1992 og blev intensiveret med reformerne i 2003, der afkoblede støtten fra produktionen.

Landmænd kan nu være rigtige erhvervsdrivende, dvs. producere, hvad markedet og forbrugerne efterspørger, finde nye indbringende afsætningsmuligheder og udnytte nye nicher.

De behøver ikke længere at "drive landbrug for støttens skyld" og producere varer, som ikke kan afsættes på markedet.

Landmænd får nu indkomststøtte på den betingelse, at de passer landbrugsarealerne og lever op til standarderne inden for miljø, dyrevelfærd og fødevaresikkerhed.

Hvis de ikke opfylder disse standarder, standses betalingerne.

Den nye landbrugspolitik er langt mere handelsvenlig – 90 % af de direkte betalinger er klassificeret af Verdenshandelsorganisationen (WTO) som ikke-handelsforvridende.

Den fælles landbrugspolitik giver forbrugerne et stort udbud af kvalitetsfødevarer.

Kommissionen arbejder på at modernisere, strømline og forenkle landbrugspolitikken.

Gennem afkoblede betalinger kan vi fortsat give landmændene en vis grad af økonomisk sikkerhed. Samtidig giver vi dem frihed til at reagere på markedssignalerne.

Vi har tilpasset vores markedsinstrumenter (f.eks. offentlig intervention), så de nu fungerer som reelle sikkerhedsnet uden at blokere for normale markedssignaler. Under politikken for udvikling af landdistrikter hjælper vi landmændene med at omlægge deres bedrifter og tage vare på miljøet. På den måde er vi med til at skabe dynamik i landdistrikterne.Har EU stadig en fælles landbrugspolitik efter de seneste reformer?

Absolut.

Udgifterne til landdistriktsudvikling finansieres delvist af EU-landene, så de kan tage hensyn til særlige nationale og regionale behov, men forvaltes efter fælles EU-regler. De fleste landbrugsforanstaltninger forvaltes stadig efter fælles EU-regler og finansieres fuldt ud over EU-budgettet.

Landbrugspolitikken bør forblive en "fælles" EU-politik. Ved at forvalte politikken på EU-plan sikres der fair konkurrence mellem landmændene i EU, udgifterne holdes nede, og det garanteres, at EU's høje standarder for fødevaresikkerhed og miljø overholdes.

 

 

  lodret linje  

Sådan ser landbruget i EU ud

Fakta om den fælles landbrugspolitik

Hvorfor en fælles landbrugspolitik?

Hvad koster den fælles landbrugspolitik?

Reformer af den fælles landbrugspolitik

Fup eller fakta?

Udvikling af landdistrikterne

Fødevarepriser

Den fælles landbrugspolitik og miljøet

Den fælles landbrugspolitik og handel

Den fælles landbrugspolitik og udviklingslandene

Fødevarernes kvalitet og sikkerhed

Dyrs sundhed og velfærd

 


Landbrug og udvikling af landdistrikter I Til toppen

Seneste opdatering: 15-06-2011