Důležité právní upozornění
 
Kontakt | Hledat na portálu EUROPA  

životní prostředí   svislá čára  

Časté otázky týkající se společné zemědělské politiky (SZP) a evropského zemědělství

Reformy SZP
 

Čeho se dosáhlo posledními reformami?

Reforma SZP začala v roce 1992 a pokračovala výraznými reformami z roku 2003, které odstranily vazbu mezi subvencemi a produkcí.

Zemědělci se tak mohou stát skutečnými podnikateli: mohou vyrábět podle poptávky trhu a spotřebitelů, hledat nové výnosné trhy a vyplňovat prázdná místa na trhu.

Nemusí už „hospodařit kvůli subvencím“ a vyrábět potraviny, po kterých není poptávka.

Zemědělci teď dostávají podporu příjmu za předpokladu, že se starají o svou půdu a dodržují normy v oblasti životního prostředí, dobrých životních podmínek zvířat a nezávadnosti potravin.

Pokud tyto normy nedodržují, jsou jim dotace sníženy.

Nová SZP je vstřícnější vůči trhu, jelikož 90 % přímých plateb klasifikuje WTO jako nenarušující obchod.

Společná zemědělská politika nabízí spotřebitelům široký výběr kvalitních potravin.

Komise se podílí na modernizaci, racionalizaci a zjednodušování SZP.

Prostřednictvím oddělených plateb zajišťujeme zemědělcům i nadále určitou úroveň materiálního zabezpečení. Současně už také nemusí reagovat na tržní signály.

Přizpůsobili jsme své tržní nástroje (jako je třeba veřejná intervence), aby mohly fungovat jako skutečné záchranné sítě a neblokovaly běžné tržní signály. Prostřednictvím politiky pro rozvoj venkova pomáháme zemědělcům restrukturalizovat jejich zemědělské podniky a starat se o životní prostředí, čímž se podporuje dynamičnost venkovských oblastí.Má ještě EU po nedávných reformách „společnou“ zemědělskou politiku?

Rozhodně ano.

Rozvoj venkova je částečně financován členskými státy, aby se vyhovělo konkrétním státním a regionálním potřebám, avšak řídí se společnými pravidly EU. Většina opatření SZP i nadále podléhá společným pravidlům a je plně financována z rozpočtu EU.

Společná zemědělská politika by měla ve skutečnosti zůstat „společnou“. Řízení této politiky na evropské úrovni zajišťuje poctivou hospodářskou soutěž mezi zemědělci Unie, udržuje nízkou úroveň nákladů a zaručuje soulad s přísnými normami EU v oblasti nezávadnosti potravin a životního prostředí.

 

 

  svislá čára  

Zemědělství v EU

Základní fakta o SZP

Proč SZP?

Náklady na SZP

Reformy SZP

Realita nebo fikce?

Rozvoj venkova

Ceny potravin

SZP a životní prostředí

SZP a obchod

SZP a rozvojové země

Kvalita a bezpečnost potravin

Zdraví a dobré životní podmínky zvířat

 


Zemědělství a rozvoj venkova I Začátek stránky

Poslední aktualizace: 15-06-2011