This site has been archived on 28/02/2013
28/02/2013

Školský mliečny program EÚ

Európsky školský mliečny program vyzýva deti, aby konzumovali mliečne výrobky a prijímali vyváženú stravu. Zároveň zohráva vzdelávaciu úlohu podporovaním rozvoja správnych stravovacích a výživových návykov, ktoré vydržia po celý život. Prostredníctvom Európskeho školského mliečneho programu poskytuje Európska únia dotácie pre školy a iné vzdelávacie zariadenia, aby mohli poskytnúť svojim žiakom vybrané mlieko a mliečne výrobky. Úzkou spoluprácou so Školský mliečny program EÚ, ktorý zabezpečuje bezplatné ovocie a zeleninu pre školákov, sa Európska únia usilovne snaží o zdravie našej budúcej generácie.

V školskom roku 2007-2008 distribuoval školský mliečny program do škôl v 27 členských štátoch takmer 300 000 ton mlieka, pričom Európska únia poskytla dotácie vo výške viac ako 55 miliónov eur. Ako sa dozviete, či je vaša škola zapojená do programu? Všetky zúčastnené inštitúcie musia vo svojej vstupnej hale vyvesiť plagát, na ktorom je uvedené, že dostávajú dotácie prostredníctvom Európskeho školského mliečneho programu. Tiež môžete navštíviť internetovú stránku organizácie poverenej implementáciou školského mliečneho programu EÚ vo vašej krajine a nájsť zoznam škôl, ktoré využívajú dotácie.

Dňa 11. júla 2008 Európska komisia rozšírila školský mliečny program, aby zväčšila sortiment výrobkov zahrnutých do dotácií a aby pre stredné školy zaistila rovnaký prístup k programu, ako majú základné a materské školy.

Nové pravidlá programu, ktoré vstupujú do platnosti v školskom roku 2008-2009, dávajú školám a žiakom na výber omnoho širší sortiment mliečnych výrobkov. Na zozname sa nachádza mlieko a jeho ochutené varianty a väčší sortiment syrov (vrátane nízkotučných syrov) a fermentovaných mliečnych výrobkov, akým je napríklad cmar. Mliečne výrobky zmiešané s ovocím a ovocnými šťavami poskytujú žiakom ešte lahodnejšie a zdravšie možnosti. Kompletný zoznam výrobkov zahrnutých do programu nájdete v sekcii Informácie pre žiadateľov.

Členské štáty majú právo upraviť školský mliečny program na národnej úrovni. Teda členské štáty rozhodujú o tom, ktoré výrobky zo zoznamu EÚ budú zahrnuté do dotácií programu v danej krajine. Môžu spraviť aj ďalšie obmedzenia v zložení mlieka alebo mliečnych výrobkov, ktoré sú ponúkané v rámci dotácií – napríklad obmedzením percenta povoleného tuku. Okrem toho dotácie EÚ môžu byť v rámci každého členského štátu doplnené dodatočnými finančnými prostriedkami.

Ak sa chcete dozvedieť viac o dostupných dotáciách a mliečnych výrobkoch, ktoré sú zahrnuté do školského mliečneho programu vo vašej krajine, kontaktujte prosím národnú implementačnú organizáciu vo svojej krajine.

Školský mliečny program