This site has been archived on 28/02/2013
28/02/2013

„Skolas piena” programma

Eiropas „Skolas piena” programma mudina bērnus lietot piena produktus un ievērot sabalansētu diētu. Veicinot pareizas ēšanas un uztura paradumu veidošanos, kas būtu noturīgi visu turpmāko dzīvi, tā spēlē arī zināmu izglītojošu lomu.Saskaņā ar šo programmu, Eiropas Savienība izmaksā subsīdijas skolām un citām izglītības iestādēm skolēnu nodrošināšanai ar augstvērtīgu pienu un piena produktiem. Uzcītīgi strādājot pie ES „Skolas augļu” programmas, kas nākotnē nodrošinās skolēniem arī bezmaksas augļus un dārzeņus, Eiropas Savienība iegulda lielas pūles nākamās paaudzes veselībā.

2007./2008. mācību gadā „Skolas piena” programmas ietvaros 27 dalībvalstu skolās tika izplatītas gandrīz 300 000 tonnu piena, izmtojot Eiropas Savienības subsīdijās vairāk nekā 55 miljonu eiro apmērā. 2007./2008. Kā uzzināt, vai arī Jūsu skola gūst labumu no šīs programmas? Visām dalības institūcijām savā vestibilā pie ieejas ir jāizkar plakāts ar vēstījumu, ka tās saņem subsīdijas no Eiropas „Skolas piena” programmas. Jūs varat arī ielūkoties organizācijas, kas ir atbildīga par programmas realizāciju Jūsu valstī, mājas lapā, lai noskaidrotu, kuras skolas piedalās programmā.

2008. gada 11. jūlijā Eiropas Komisija paplašināja „Skolas piena” programmu, lai palielinātu atbalstāmo produktu klāstu un nodrošinātu vidusskolām tādu pašu pieeju programmas subsidētajam pienam kā pamatskolām un bērnudārziem.

Programmas jaunie noteikumi stājas spēkā 2008./2009. mācību gadā, nodrošinot skolām un skolēniem daudz plašāku piena produktu izvēli. Produktu klāstā ir gan parastais piens, gan aromatizētā piena varianti, kā arī plašāks sieru klāsts (ieskaitot sierus ar zemu tauku saturu), kā arī raudzēti piena produkti, piemēram, paniņas. Ar augļiem un augļu sulām bagātināts piens sniegs skolēniem lielāku garšīgo produktu izvēli. Lai iepazītos ar pilnīgu produktu sarakstu, apmeklējiet sadaļu
informācija pieteikuma iesniedzējiem.

Dalībvalstīm ir tiesības nacionālā līmenī pielāgot „Skolas piena” programmu. Tādējādi dalībvalsts pati nolemj, kuri produkti no ES atbalstāmo produktu saraksta tiks subsidēti tās teritorijā. Tāpat dalībvalstis var veikt arī citas izmaiņas subsidētā piena un piena produktu klāstā, piemēram, ierobežojot produktu pieļaujamo tauku saturu. Bez tam katrā dalībvalstī ES subsīdijas var papildināt arī ar iekšējo finansiālo atbalstu.

Lai vairāk uzzinātu par pieejamajām subsīdijām un Jūsu valsts „Skolas piena” programmā iekļautajiem piena produktiem, sazinieties ar nacionālo īstenotājorganizāciju savā valstī.

„Skolas piena” programma