This site has been archived on 28/02/2013
28/02/2013

An Clár um Bainne Scoile

Tá ról oideachasúil freisin aige chun forbairt itheacháin mhaith agus nósanna cothaitheacha a thacú a mhairfidh le linn saolré an duine. Trí Chlár Bhainne Scoile na hEorpa, tugann an tAontas Eorpach fóirdheontais do scoileanna agus d’áiteanna eile oideachais ionas gur féidir leo bainne agus táirgí bainne roghnaithe a sholáthar dá gcuid daltaí. Agus é ag obair i gcomhar Scéim Thorthaí Scoile an AE atá molta, rud a chuirfeadh torthaí agus glasraí ar fáil do dhaltaí scoile saor in aisce, tá an tAontas Eorpach ag obair go dian ar son sláinte ár nglúine sa todhchaí.

Sa scoilbhliain 2007-2008, dháil an Clár um Bainne Scoile cothrom le 300,000 tonna de bhainne do scoileanna sa 27 Ballstát, agus sholáthair an tAontas Eorpach breis agus €55 milliún i bhfóirdheontais. Cá bhfios duit an bhfuil do scoil páirteach sa chlár? Ní mór do gach institiúid atá páirteach póstaer a thaispeáint ina halla isteach a léiríonn go bhfaigheann siad fóirdheontais trí Chlár Bhainne Scoile na hEorpa. Thig leat amharc freisin ar láithreán gréasáin na heagraíochta atá i mbun chur i bhfeidhm Chlár Bhainne Scoile an AE i do thír chun liosta na scoileanna, a bhaineann leas as na fóirdheontais, a aimsiú.

Ar 11 Iúil 2008 d’fhorbair an Coimisiún Eorpach an Clár um Bainne Scoile le réimse na dtáirgí clúdaithe ag an bhfóirdheontas a mhéadú agus le cinntiú go mbeadh an rochtain chéanna ag meánscoileanna ar an gclár agus a bheadh ag bunscoileanna agus ag naíscoileanna.

Tiocfaidh rialacha nua an chláir i bhfeidhm sa scoilbhliain 2008-2009, rud a thabharfaidh rogha i bhfad níos leithne de réimse tháirgí déiríochta do scoileanna agus do dhaltaí. Áirítear ar an liosta bainne agus a athróga blaistithe, agus meascán níos mó de cháiseanna (cáiseanna beagbhéathrais san áireamh) agus táirgí bainne coipthe, mar bláthach. Tugann táirgí bainne measctha le torthaí agus súnna torthaí níos mó roghanna sobhlasta, sláintiúla do dhaltaí. Le liosta iomlán táirgí atá clúdaithe ag an gclár a fháil, tabhair cuairt ar an gcuid eolas d’iarratasóirí

Tugtar an t-údarás do Bhallstáit an Clár um Bainne Scoile a mhúnlú ar leibhéal náisiúnta. Mar sin de, is é an Ballstát a bheartaíonn ar na táirgí ó liosta an AE a bheas clúdaithe ag fóirdheontais an chláir ina dtír féin. Thig leo níos mó srianta a chur ar ábhar an bhainne nó na dtáirgí bainne atá ar fáil faoin fhóirdheontas – mar shampla, trí céatadán na saille atá ceadaithe a theorannú. Ina theannta sin, taobh istigh de gach Ballstát, is féidir cistí breise a chur le fóirdheontais an AE.

Le tuilleadh a fháil faoi na fóirdheontais atá ar fáil agus na táirgí déiríochta ata clúdaithe i do thír faoin Chlár um Bainne Scoile, déan teagmháil leis an eagraíocht fheidhmithe náisiúnta i do thír.

An Clár um Bainne Scoile