This site has been archived on 28/02/2013
28/02/2013

Skolemælksordningen

Den europæiske skolemælksordning skal opmuntre børn til at indtage flere mejeriprodukter for derigennem at sikre en varieret kost. Ordningen har også en oplysningsmæssig funktion ved at medvirke til at støtte og udvikle gode spisevaner, der forhåbentlig vil vare hele livet. Gennem den europæiske skolemælksordning yder EU støtte til skoler og andre undervisningsinstitutioner, så de dermed kan tilbyde eleverne bestemte slags mælk og øvrige mælkeprodukter. Gennem et tæt samarbejde med EU-skolefrugtordningen, der tilbyder gratis frugt og grønt til skoleelever, arbejder EU hårdt på at sikre den kommende generations sundhed.

Via skolemælksordningen blev der i skoleåret 2007-2008 uddelt, hvad der svarer til 300.000 tons mælk til skoler i 27 medlemslande, og EU støttede med over 412 millioner kroner. Hvordan finder man ud af, om ens skole er med i ordningen? Alle institutioner, der deltager, er forpligtet til at sætte en plakat op ved skolens hovedindgang, der viser, at man modtager støtte gennem den europæiske skolemælksordning. Man kan også gå ind på hjemmesiden for den organisation, der er ansvarlig for at indføre EU-skolemælksordningen i ens hjemland, og se en liste over de skoler, der får økonomisk støtte.

Den 11. juli 2008 udvidede Europa-Kommissionen skolemælksordningen med henblik på at øge udbudet af støtteberettigede produkter og sikre, at også de ældste årgange i skolerne er omfattet af ordningen, og ikke kun de yngste samt børnehaver.

Ordningens nye regler træder i kraft i løbet af skoleåret 2008-2009 og betyder, at skolerne vil få adgang til et langt større udvalg af mejeriprodukter. Listen omfatter mælk og øvrige smagsvarianter af mælkeprodukter samt et større udvalg af oste (inkl. oste med lavt fedtindhold) og fermenterede mælkeprodukter, som f.eks.kærnemælk. Mælkeprodukter blandet med frugt og frugtsafter giver eleverne mulighed for at vælge mellem flere forskellige velsmagende men stadig sunde produkter. Under afsnittet "Oplysninger til brug for ansøgere" finder man den samlede liste over de produkter, der er omfattet af ordningen.

Medlemslandene har bemyndigelse til at tilpasse skolemælksordningen på nationalt plan. Det er således op til det enkelte medlemsland at afgøre, hvilke produkter på EU-listen der skal modtage støtte fra ordningen i det pågældende land. Det enkelte medlemsland kan også anvende strengere normer med hensyn til indholdet i den mælk eller de mælkeprodukter, der skal tilbydes under ordningen - f.eks. ved at begrænse den tilladte fedtprocent. Derudover kan det enkelte medlemsland supplere EU-støtten med yderligere tilskud.

Hvis du vil vide mere om støttemulighederne og de støtteberettigede mejeriprodukter i forbindelse med skolemælksordningen i dit land, kan du kontakte den ansvarlige organisation.

Skolemælksordningen