This site has been archived on 28/02/2013
28/02/2013

Co je to evropský program Mléko do škol?

Program Mléko do škol podporuje děti v konzumaci mléčných výrobků a zdravém stravování. Působí také osvětově. Podporuje rozvoj správných stravovacích návyků, které vydrží po celý život. Prostřednictvím tohoto programu Evropská unie poskytuje dotace školám a dalším vzdělávacím institucím, aby mohly svým studentům nabídnout mléko a vybrané mléčné výrobky. Spoluprací s evropským plánem Ovoce do škol, který poskytuje školákům zdarma ovoce a zeleninu, se Evropská unie ze všech sil snaží posílit zdraví naší budoucí generace.

Ve školním roce 2007-2008 bylo v rámci programu Mléko do škol distribuováno téměř 300 000 tun mléka do škol v 27 členských státech, což Evropská unie podpořila dotací více než 55 milionů eur. Jak zjistíte, že je v programu zapojena i vaše škola? Všechny zapojené instituce musí ve vstupní hale zveřejnit plakát s informací, že čerpají dotace v rámci tohoto programu. Můžete se také podívat na webové stránky organizace, která má ve vaší zemi realizaci programu Mléko do škol na starosti, a nahlédnout do seznamu škol, které dotace čerpají.

Dne 11. července 2008 Evropská komise rozšířila program Mléko do škol o řadu dalších dotovaných výrobků, a umožnila přístup k dotacím i středním školám, nejen základním a mateřským.

Nová pravidla vstoupí v platnost ve školním roce 2008-2009 s tím, že si školy a žáci budou moci vybírat z mnohem širší škály mléčných výrobků. Na seznamu je mléko a jeho ochucené varianty, celá řada sýrů (včetně nízkotučných) a kysané mléčné výrobky, jako například podmáslí. Mléčné výrobky smíchané s ovocem a ovocnými šťávami nabídnou žákům řadu dalších a ještě příjemnějších možností ke zdravému stravování. Úplný seznam výrobků, na které se program vztahuje, najdete v sekci Jak se zapojit.

Členské státy mají právo si program Mléko do škol upravit podle vlastních potřeb. Jsou to tedy ony, kdo rozhoduje, které výrobky ze seznamu EU budou v dané zemi z dotace hrazeny. Mohou také dodatečně omezit obsah některých složek dotovaného mléka a mléčných výrobků, například omezit procento tuku. Kromě toho mohou státy distribuci výrobků dotovat i z dalších prostředků.

Pokud vás zajímá, jaké dotace a dotované mléčné výrobky jsou ve vaší zemi v rámci programu k dispozici, kontaktujte prosím realizační organizaci ve vaší zemi.

Program Mléko do škol