This site has been archived on 28/02/2013
28/02/2013

Kto je zodpovedný za školský mliečny program v mojej krajine?

Každý členský štát má niekoľko orgánov, ktoré poskytujú informácie a/alebo podporujú školský mliečny program na národnej úrovni. Ak máte záujem zistiť viac o programe vo svojej krajine alebo sa dozvedieť, ako prihlásiť svoju školu, kontaktujte národnú implementačnú organizáciu* vo svojej krajine, ktorá sa venuje školskému mliečnemu programu.
(Pamätajte, že tieto kontakty sa poskytujú len pre vašu ľahšiu orientáciu a neznamenajú schválenie alebo záruku Komisie ohľadom názorov, výrobkov alebo služieb).

* Niektoré krajiny ešte tento program neimplementovali, takže svoju krajinu možno na zozname nenájdete. Dané krajiny však skúmajú túto možnosť ponúkanú EÚ a len čo sa členský štát rozhodne zúčastniť na školskom mliečnom programe EÚ, v tejto sekcii sa objaví jeho internetová stránka. Opakovane ju navštevujte a opäť skontrolujte.

Latvija

LAD

Lëtzebuerg / Luxemburg / Luxembourg

Service d'économie rurale du Grand-Duché de Luxembourg

Školské mlieko v mojej krajine