This site has been archived on 28/02/2013
28/02/2013

Hvem er ansvarlig for skolemælksordningen i mit land?

De enkelte medlemsstater har en række organer, som giver oplysninger og/eller fremmer skolemælksordningen på nationalt plan. Hvis du er interesseret i at få mere at vide om ordningen i det land, hvor du bor, eller gerne vil vide, hvordan din skole kan deltage, skal du kontakte den ansvarlige myndighed* i det land, hvor du bor, som har med skolemælksordningen at gøre.
(Bemærk venligst, at disse kontakter er ment som en hjælp og ikke betyder, at Kommissionen har godkendt eller garanterer for disse organers holdninger, produkter eller øvrige tjenesteydelser).

* Ikke alle lande har endnu indført ordningen, så det er muligt, at netop dit land ikke fremgår af listen. Alle medlemslande er dog i færd med at se nærmere på EU's tilbud, og når det er besluttet, om man vil deltage i EU's skolemælksordning, bliver det pågældende lands hjemmeside vist her. Tjek venligst med jævne mellemrum for opdateringer.

Latvija

LAD

Lëtzebuerg / Luxemburg / Luxembourg

Service d'économie rurale du Grand-Duché de Luxembourg

Skolemælk i mit land