Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

Contact

Декларация за защита на личните данни

Електронна услуга CONTACT

Службата на Комисията, отговаряща за електронната услуга CONTACT, събира вашите лични данни само дотолкова, доколкото е необходимо, за да обработи вашето запитване и да ви отговори. Ако не е в състояние да отговори на въпроса ви, тя то препраща на друга служба в съответната Генерална дирекция или на друга Генерална дирекция. Ще получите съобщение, уведомяващо ви за този трансфер.

Кой има достъп до вашите данни и до кого се разпространяват те?

До вашите данни имат достъп служителите на Комисията, отговарящи за електронната услуга CONTACT, и контрольорът.

Ако запитването ви трябва да бъде препратено на друга служба на Комисията, за да ви се отговори, последната също може да получи достъп до вашите данни.

Как се съхраняват и защитават вашите данни?

До данните, събрани чрез електронната услуга CONTACT, няма достъп никой извън Комисията. В рамките на Комисията достъп до данните получават единствено упълномощени служители на Комисията чрез потребителско име и парола.

Как можете да проверите, промените или изтриете вашите данни?

Вие нямате пряк достъп до съхранените данни. Ако желаете да промените или изтриете данните си, моля изпратете съобщение до agri-E5.

Колко дълго съхраняваме данните ви?

Всички получени данни се съхраняват максимум една година.

За контакти

Ако имате въпрос или молба във връзка с подадената от вас информация, моля изпратете електронно съобщение до agri-E5.