Navigacijski put

Dodatni alati

Savjetovanja

Iskustva iz prve godine primjene obveza ekologizacije u okviru programa izravnih plaćanja (zajednička poljoprivredna politika)

Naslov

Iskustva iz prve godine primjene obveza ekologizacije u okviru programa izravnih plaćanja (zajednička poljoprivredna politika)

 

Područje politike

Poljoprivreda

 

Ciljne skupine

Traže se mišljenja poljoprivrednika, uprava država članica, predstavničkih organizacija i nevladinih organizacija na razini EU-a i na nacionalnoj razini, pripadnika sveučilišne zajednice / znanstvenika te zainteresirane javnosti.


S obzirom na opseg i razinu detaljnosti inicijative, ovo je savjetovanje posebno usmjereno na stručnjake i ostale dionike s temeljitim znanjem i/ili praktičnim iskustvom u području ekologizacije.

 

Trajanje savjetovanja

Od 15. prosinca 2015. do 8. ožujka 2016. 

 

Cilj savjetovanja

Traže se mišljenja o iskustvima s provedbom obveza ekologizacije u okviru programa izravnih plaćanja u sklopu zajedničke poljoprivredne politike (ZPP) koje su utvrđene u Delegiranoj uredbi Komisije (EU) br. 639/2014 български (bg)czech (cs)dansk (da)Deutsch (de)eesti (et)ελληνικά (el)English (en)español (es)Français (fr)Gaeilge (ga)italiano (it)latviešu (lv)lietuvių (lt)magyar (hu)Malti (mt)Nederlands (nl)polski (pl)português (pt)română (ro)slovenčina (sk)slovenščina (sl)suomi (fi)svenska (sv) i Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 641/2014. български (bg)czech (cs)dansk (da)Deutsch (de)eesti (et)ελληνικά (el)English (en)español (es)Français (fr)Gaeilge (ga)italiano (it)latviešu (lv)lietuvių (lt)magyar (hu)Malti (mt)Nederlands (nl)polski (pl)português (pt)română (ro)slovenčina (sk)slovenščina (sl)suomi (fi)svenska (sv)


Od posebnog su interesa mišljenja povezana s provedbom ekologizacije, jednakim uvjetima za sve (mogućnost upravljanja poljoprivrednim gospodarstvima ravnopravno s poljoprivrednicima iz drugih država članica EU-a) i proizvodnim potencijalom te mišljenja o mogućim načinima pojednostavnjenja okvira ekologizacije i s njim povezanog administrativnog opterećenja. Isto se tako očekuje prikupljanje prvih mišljenja ispitanika o učincima ekologizacije.


Odgovori će se upotrijebiti u analizi, koju će među ostalima provesti i Komisija, o mogućnostima smanjenja administrativnog opterećenja za poljoprivrednike i nacionalne uprave koje je posljedica provedbe tih uredbi; i/ili kada se zahtjevi preklapaju ili su nedosljedni; i moguće ih je izmijeniti bez utjecaja na ciljeve zaštite okoliša u okviru ekologizacije te na dobro financijsko upravljanje ZPP-om.


Ovaj postupak odgovor je na izjavu Komisije od 2. travnja 2014. English (en) koja prati donošenje Delegirane uredbe (EU) br. 639/2014 te se provodi u okviru ZPP-a i kao doprinos pojednostavnjenju ZPP-a (vidi u nastavku).

 

Kako predati svoj doprinos

Odgovorite na savjetovanje ispunjavanjem upihrtnika na internetu.


Neka su pitanja obvezna za sve ispitanike. Od preostalih pitanja neka ispitanici odgovore na ona koja se odnose na njih. Poželjno je navesti konkretne primjere specifičnih problema.


Ako je moguće, odgovorite na jednom od radnih jezika Komisije (po mogućnosti na engleskom) kako bi se skratilo vrijeme potrebno za prevođenje i obradu.


Odgovorite na upitnik na internetu kako bi se olakšao postupak obrade i analize primljenih podataka te kako bi se osigurao pravedan i transparentan postupak savjetovanja.

 

Zahtjevi za organizacije:


Molimo organizacije koje sudjeluju da se upišu u Registar transparentnosti EU-a te da se pridržavaju njegova Kodeksa ponašanja.

 

  • Ako ste vi registrirana organizacija, u upitniku navedite naziv i adresu svoje organizacije te identifikacijski broj u Registru. Smatrat će se da svojim doprinosom iznosite stajalište organizacije.
  • Odgovore neregistriranih organizacija objavljujemo kao doprinose pojedinaca.

 

Upitnik

 

Kontekst i popratne informacije

Poljoprivrednici koji imaju pravo na primanje plaćanja u okviru programa osnovnih plaćanja ili programa jedinstvenih plaćanja po površini dužni su se na svim svojim prihvatljivim površinama pridržavati praksi koje su korisne za okoliš i klimu. Prakse koje nadilaze višestruku sukladnost uključuju: raznolikost usjeva, održavanje trajnih travnjaka i odvajanje 5 % obradive površine za elemente koji su korisni za okoliš („ekološki značajne površine”.) Godina 2015. prva je godina u kojoj se poljoprivrednici moraju pridržavati obveza ekologizacije.


Osnovni zahtjevi u pogledu ekologizacije Deutsch (de) English (en) français (fr) utvrđeni su u Uredbi (EU) br. 1307/2013 български (bg)czech (cs)dansk (da)Deutsch (de)eesti (et)ελληνικά (el)English (en)español (es)Français (fr)Gaeilge (ga)italiano (it)latviešu (lv)lietuvių (lt)magyar (hu)Malti (mt)Nederlands (nl)polski (pl)português (pt)română (ro)slovenčina (sk)slovenščina (sl)suomi (fi)svenska (sv) Europskog parlamenta i Vijeća. Tom se Uredbom razlikuju obveze ekologizacije ovisno o konkretnoj situaciji u određenim regijama država članica EU-a, kategoriji poljoprivrednika i vrsti poljoprivrednog zemjlišta. Uredbom se utvrđuje popis vrsta ekološki značajnih površina (npr. obilježja krajobraza, granični pojasevi), a nacionalnim tijelima prepušta se odabir onih vrsta površina s tog popisa koje će ponuditi svojim poljoprivrednicima.


Delegiranom uredbom Komisije (EU) br. 639/2014 български (bg)czech (cs)dansk (da)Deutsch (de)eesti (et)ελληνικά (el)English (en)español (es)Français (fr)Gaeilge (ga)italiano (it)latviešu (lv)lietuvių (lt)magyar (hu)Malti (mt)Nederlands (nl)polski (pl)português (pt)română (ro)slovenčina (sk)slovenščina (sl)suomi (fi)svenska (sv) i Provedbenom uredbom (EU) br. 641/2014 български (bg)czech (cs)dansk (da)Deutsch (de)eesti (et)ελληνικά (el)English (en)español (es)Français (fr)Gaeilge (ga)italiano (it)latviešu (lv)lietuvių (lt)magyar (hu)Malti (mt)Nederlands (nl)polski (pl)português (pt)română (ro)slovenčina (sk)slovenščina (sl)suomi (fi)svenska (sv) točno se utvrđuju određeni tehnički parametri i pravila o provedbi okvira ekologizacije. Oni između ostalog uključuju kriterije/zahtjeve za kvalifikaciju vrsta ekološki značajnih površina (metode proizvodnje, ograničenja dimenzija, rokovi itd.), potkategorije ekološki značajne površine „obilježja krajobraza” (bare, živica itd.), pravila o tome kada nacionalna tijela mogu od poljoprivrednika zahtijevati ili im dozvoliti zajedničke ekološki značajne površine (regionalna, kolektivna provedba), kako izračunati udjele usjeva za raznolikost usjeva, te kako nacionalna tijela mogu izračunati omjer trajnih travnjaka i koje mjere trebaju poduzeti ako taj omjer padne ispod prihvatljive razine. Odluke o nekim zahtjevima, posebno o onima povezanima s ekološki značajnim površinama kao što su npr. određena ograničenja za unose, prepuštaju se nacionalnim tijelima država članica EU-a s obzirom na njihove prioritete i specifične okolnosti.


Sažetak odabira država članica EU-a u okviru programa izravnih plaćanja pdf - 2 MB [2 MB] English (en) za 2015. sadržava detaljnije informacije o nacionalnim odabirima ekološki značajnih površina.


U trenutku donošenja Delegirane uredbe (EU) br. 639/2014 български (bg)czech (cs)dansk (da)Deutsch (de)eesti (et)ελληνικά (el)English (en)español (es)Français (fr)Gaeilge (ga)italiano (it)latviešu (lv)lietuvių (lt)magyar (hu)Malti (mt)Nederlands (nl)polski (pl)português (pt)română (ro)slovenčina (sk)slovenščina (sl)suomi (fi)svenska (sv) Komisija je objavila izjavu English (en) kojom se obvezala ocijeniti iskustva s provedbom obveze u pogledu ekološki značajnih površina nakon prve godine primjene, s posebnim osvrtom na administrativno opterećenje, pojednostavnjenje postupaka, jednake uvjete za sve i aspekte proizvodnog potencijala. Pojednostavnjenje ZPP-a određeno je kao jedan od ključnih političkih prioriteta povjerenika Hogana. Temelji se na sljedeća tri načela: pojednostavnjenje se treba usredotočiti na ono što koristi poljoprivrednicima i drugim korisnicima, na smanjenje administrativnog opterećenja za nacionalne i regionalne uprave te na održavanje dobrog financijskog upravljanja ZPP-om. Pojednostavnjenje ZPP-a neprekidan je postupak.

 

Podaci za kontakt

Nadležna služba: Glavna uprava za poljoprivredu i ruralni razvoj


Poštanska adresa:

European Commission
Directorate-General for Agriculture and Rural Development
Unit AGRI.D2 Greening, cross-compliance and POSEI
Rue de la Loi 130
1049 Bruxelles
Belgija


E-pošta: agri-greening@ec.europa.eu

 

Prikaz doprinosa

Komisija se obvezala na objavu svih doprinosa koje primi u okviru svojih savjetovanjâ. Kako bi se jasno razlikovali doprinosi organizacija upisanih u Registar transparentnosti EU-a od doprinosa svih ostalih organizacija (kako se zahtijeva komunikacijom Komisije od 21. ožujka 2007.), doprinosi bi se trebali objaviti barem u okviru sljedećih kategorija:

 

  • Doprinosi registriranih organizacija
  • Doprinosi tijela javne vlasti (europska, nacionalna, podnacionalna)
  • Pojedinačni doprinosi:

    • Pojedinačni građani
    • Neregistrirane organizacije

 

Ishod savjetovanja i sljedeći koraci

Primljeni doprinosi i identitet sudionika objavit će se na internetu, osim ako se sudionik protivi objavi osobnih podataka jer bi to naštetilo njegovim legitimnim interesima, što može naznačiti klikom na odgovarajuću kućicu u upitniku. U tom se slučaju doprinos može objaviti anonimno. Doprinos se u suprotnom neće objaviti niti će se, u načelu, njegov sadržaj uzeti u obzir.

 

Zaštita osobnih podataka

Pročitajte pravnu obavijest o zaštiti osobnih podataka.

 

Izjava o zaštiti osobnih podataka

Za informacije o postupanju s osobnim podacima i doprinosima pročitajte posebnu izjavu o zaštiti osobnih podataka pdf - 95 KB [95 KB] български (bg)čeština (cs)dansk (da)Deutsch (de)eesti keel (et)ελληνικά (el)English (en)español (es)français (fr)italiano (it)latviešu valoda (lv)lietuvių kalba (lt)magyar (hu)Malti (mt)Nederlands (nl)polski (pl)português (pt)română (ro)slovenčina (sk)slovenščina (sl)suomi (fi)svenska (sv).

 

 

Pomognite nam poboljšati

Jeste li pronašli ono što ste htjeli?

DaNe

Što ste tražili?

Imate li prijedloge?