Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

Консултации

Консултация за ролята на семейното земеделие и основните предизвикателства и приоритети за бъдещето

Заглавие

Консултация за ролята на семейното земеделие и основните предизвикателства и приоритети за бъдещето

 

Област на политиката

Селско стопанство

 

Целеви групи

Всички граждани, организации и публични органи в Европейския съюз и извън него, които се интересуват от семейното земеделие, могат да участват в тази консултация.

 

Срок на консултацията

02/08/2013 - 11/10/2013

 

Цел на консултацията

Консултацията има за цел да се съберат мнения и коментари във връзка с европейската конференция „Семейно земеделие – диалог за по-устойчиво земеделие в Европа и по света“, насрочена за 29 ноември 2013 г.


На конференцията ще се обсъди ролята на семейното земеделие, някои от основните предизвикателства и приоритетите за бъдещето. Тя се провежда в контекста на обявяването от ООН на 2014 г. за Международна година на семейното земеделие.

 

Контекст

2014 г. бе обявена за Международна година на семейното земеделие на 66-тото заседание на Общото събрание на ООН.


Под ръководството на Организацията за прехрана и земеделие на ООН през годината ще се положат усилия за популяризиране на ролята на семейното земеделие за облекчаване на глада и бедността и подобряване на продоволствената сигурност и благоденствието, както и за опазване на околната среда и биоразнообразието.

 

Как да участвате

Онлайн въпросник

За да участвате в тази консултация, моля, попълнете онлайн въпросника.


След като го попълните, щракнете върху бутон „Изпращане“. Въпросникът няма да бъде изпратен, докато не натиснете този бутон.


Тази онлайн консултация е анонимна. Всеки отговор получава случайно генериран номер, за да не се събират технически данни за самоличността на участниците. Контрольорът на данни удостоверява истиността на горната информация и гарантира, че резултатите ще се използват в обобщена форма, която не позволява индентификацията на отделни лица.


Електронна поща

Ако желаете да изпратите документ, в който се разглежда по-задълбочено семейното земеделие и темите, засегнати във въпросника, можете да го изпратите като приложение в PDF формат на адрес AGRI-conf-iyff2013@ec.europa.eu. Всички получени мнения и коментари могат да бъдат публикувани на този уебсайт, освен ако изрично поискате да не го правим. Важно е да прочетете декларацията за поверителност pdf - 16 KB [16 KB] Deutsch (de)English (en)español (es)français (fr)italiano (it)polski (pl) към тази консултация, за да научите как ще бъдат обработвани вашите коментари и лични данни:


В интерес на прозрачността организациите се приканват да предоставят на обществеността информация за себе си, като се регистрират в Регистъра за прозрачност и подпишат неговия Кодекс за добро поведение. Ако организацията не е регистрирана, нейните коментари ще бъдат публикувани отделно от коментарите на регистрираните организации.

 

Вижте въпросника

Онлайн въпросник

 

Координати за връзка

Отговорна служба:

European Commission
Directorate-General for Agriculture and Rural Development

Ел. адрес: AGRI-conf-iyff2013@ec.europa.eu

 

Брой получени отговори за тази консултация

3414

 

Вижте отговорите English (en)

Все още не са налични

 

Резултати от консултацията и следващи стъпки

Резултатите от тази консултация ще бъдат обобщени и представени на конференцията на Европейската комисия „Семейно земеделие – диалог за по-устойчиво земеделие в Европа и по света“, насрочена за 29 ноември 2013 г.


Службите на Комисията ще оповестят резултатите от консултацията на този уебсайт.

 

Защита на личните данни

Специална декларация за поверителност pdf - 16 KB [16 KB] Deutsch (de)English (en)español (es)français (fr)italiano (it)polski (pl)

 

 

Помогнете ни да направим сайта по-добър

Намерихте ли търсената от вас информация?

ДаНе

Какво търсехте?

Имате ли предложения?