Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

Streszczenie dla obywateli

W skrócie - Streszczenia głównych inicjatyw Komisji dotyczących polityki UE

Dokumenty programowe Komisji Europejskiej zazwyczaj charakteryzują się niecodziennym, specjalistycznym słownictwem. Ważne jest, aby podejmowane przez Komisję w różnych obszarach polityki inicjatywy były zrozumiałe dla każdego obywatela.

Dlatego do każdego dokumentu programowego dołączane jest teraz streszczenie wyjaśniające poruszane w nim kwestie prostym i przystępnym językiem. Tutaj można zapoznać się z najnowszymi streszczeniami dotyczącymi rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich.

Jak ulepszyć ten portal?

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

TakNie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?