Navigācijas ceļš

Citi rīki

Kopsavilkums iedzīvotājiem

Īsumā - Kopsavilkums iedzīvotājiem par nozīmīgākajām Komisijas politikas iniciatīvām

Eiropas Komisijas politikas dokumenti parasti ir visai tehniski un piesātināti ar specializētu terminoloģiju. Svarīgi, lai Komisijas politikas iniciatīvas būtu saprotamas arī nespeciālistiem.

Tāpēc patlaban katram nozīmīgam politikas dokumentam ir pievienots īss kopsavilkums, kurā lietas būtība izklāstīta saprotami, vienkāršiem vārdiem. Šeit var iepazīties ar visjaunākajiem kopsavilkumiem lauksaimniecības un lauku attīstības jomā.

  • Komisijas priekšlikums — atbalsts lauksaimniecībai teritorijās, kur ir nelabvēlīgi dabas apstākļi pdf - 93 KB [93 KB] (21/04/2009)

    Vēl
  • Eiropas programma pārtikas izdalīšanai vistrūcīgākajām personām pdf - 104 KB [104 KB] (17/09/2008)

    Vēl
Atsauksmes

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?