Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία

Περίληψη για τους πολίτες

Με δυο λόγια - Περίληψη για τους πολίτες των σημαντικότερων πρωτοβουλιών της Επιτροπής

Τα έγγραφα πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι συχνά πολύ τεχνικά και περιέχουν ορολογία που δεν χρησιμοποιείται στην καθημερινή ζωή. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό οι πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει η Επιτροπή για την άσκηση διαφόρων πολιτικών να γίνονται κατανοητές από τους μη ειδικούς.

Έτσι, κάθε σημαντικό έγγραφο πολιτικής συνοδεύεται πλέον από σύντομη περίληψη που επεξηγεί τα διάφορα θέματα σε απλή, καθημερινή γλώσσα. Εδώ μπορείτε να δείτε τις πρόσφατες περιλήψεις στον τομέα της γεωργίας και της αγροτικής ανάπτυξης

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε το δικτυακό τόπο

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

ΝαιΌχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;