Sökväg

Ytterligare verktyg

EU:s jordbrukspolitik i ditt land

EU:s jordbrukspolitik i ditt land

EU:s gemensamma jordbrukspolitik ska ge 12 miljoner bönder en rimlig levnadsstandard och 500 miljoner invånare ett stort utbud av bra och säker mat.

Den reform Deutsch (de) English (en) français (fr) som gjordes nyligen ska stärka jordbrukets roll för en hållbar förvaltning av våra naturresurser och stödja landsbygdsekonomin i stort.

Jordbrukspolitiken har en gemensam ram för åren fram till 2020 men kan stödja länderna på olika sätt enligt deras specifika förutsättningar.

 

Vad har EU:s jordbrukspolitik bidragit till i de olika länderna? Hur såg det ut mellan 2007 och 2013? Och hur ska EU:s jordbruk förbli hållbart och konkurrenskraftigt?

En ny serie faktablad ger svar på dessa frågor. De beskriver också projekt för landsbygdsutveckling, basfakta om jordbruket i länderna och exempel på hur invånarna gynnas.

 

De kompletterar statistikbladen English (en) och beskriver ländernas situation på ett jämförbart sätt och deras prioriteringar för 2014–2020.

 

 • Belgien pdf - 214 KB [214 KB] English (en)
 • Bulgarien pdf - 185 KB [185 KB] български (bg) English (en)
 • Tjeckien pdf - 236 KB [236 KB] English (en)
 • Danmark pdf - 174 KB [174 KB] dansk (da) English (en)
 • Tyskland pdf - 233 KB [233 KB] English (en)
 • Irland pdf - 263 KB [263 KB] English (en)
 • Grekland pdf - 187 KB [187 KB] English (en)
 • Spanien pdf - 228 KB [228 KB] English (en) español (es)
 • Frankrike pdf - 194 KB [194 KB] English (en) français (fr)
 • Italien pdf - 228 KB [228 KB] English (en) italiano (it)
 • Cypern pdf - 277 KB [277 KB] English (en)
 • Luxemburg pdf - 203 KB [203 KB] English (en)
 • Malta pdf - 269 KB [269 KB] English (en)
 • Nederländerna pdf - 177 KB [177 KB] English (en)
 • Österrike pdf - 217 KB [217 KB] Deutsch (de) English (en)
 • Polen pdf - 226 KB [226 KB] English (en) polski (pl)
 • Portugal pdf - 237 KB [237 KB] English (en)
 • Rumänien pdf - 232 KB [232 KB] English (en) română (ro)
 • Slovakien pdf - 236 KB [236 KB] English (en)
 • Sverige pdf - 201 KB [201 KB] English (en)
 • Storbritannien pdf - 360 KB [360 KB] English (en)

(Faktablad om andra länder kommer snart)

 

Mer information om jordbrukspolitiken i de 10 EU-länder som blev medlemmar 2004 finns i specialnumret av ”Agriculture Policy Perspectives” English (en) och särskilda faktablad om länderna som togs fram i samband med 10-årsdagen av EU-medlemskapet.

 

Hjälp oss att bli bättre!

Hittade du vad du letade efter?

JaNej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?