Navigacijska pot

Dodatna orodja

SKP v vaši državi

Skupna kmetijska politika v vaši državi

Evropska unija si prizadeva s skupno kmetijsko politiko (SKP) 12 milijonom kmetov zagotoviti dostojen življenjski standard, 500 milijonom evropskih državljanov pa raznoliko in varno oskrbo s hrano.

Z nedavno prenovo Deutsch (de) English (en) français (fr) SKP je želela tudi opozoriti na pomen kmetijstva pri trajnostnem upravljanju evropskih naravnih virov in podpreti tudi ostale vidike podeželskega gospodarstva.

S prenovo je bil določen skupen okvir za izvajanje SKP do leta 2020, vendar se zaradi razlik v 28 državah članicah pojavljajo različni pristopi k izvajanju SKP v posamezni državi.

 

Kakšen je pomen SKP v posameznih državah članicah? Kako se je politika izvajala v obdobju 2007–2013 in kaj nameravajo storiti države članice za zagotovitev konkurenčnega in trajnostnega kmetijstva EU?

Odgovori na ta vprašanja so na voljo v novih podatkovnih listih, v katerih boste našli tudi primere projektov za razvoj podeželja, ključne podatke o položaju kmetijstva v državah članicah in mnenja državljanov o kmetijstvu in SKP.

 

Podatkovni listi (poleg statističnih podatkov English (en) ) na jedrnat in primerljiv način kažejo trenutno stanje na tem področju, in sicer v trenutku, ko se države članice (in regije) odločajo o načinu izvajanja nove SKP do leta 2020.

 

 • Avstrija pdf - 2 MB [2 MB] Deutsch (de) English (en)
 • Belgija pdf - 214 KB [214 KB] English (en)
 • Bolgarija pdf - 185 KB [185 KB] български (bg) English (en)
 • Ciper pdf - 277 KB [277 KB] English (en)
 • Češka pdf - 236 KB [236 KB] English (en)
 • Danska pdf - 174 KB [174 KB] dansk (da) English (en)
 • Estonija pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
 • Francija pdf - 194 KB [194 KB] English (en) français (fr)
 • Grčija pdf - 187 KB [187 KB] English (en)
 • Italija pdf - 228 KB [228 KB] English (en) italiano (it)
 • Irska pdf - 263 KB [263 KB] English (en)
 • Latvija pdf - 204 KB [204 KB] English (en)
 • Litva pdf - 3 MB [3 MB] English (en)
 • Luksemburg pdf - 203 KB [203 KB] English (en)
 • Malta pdf - 4 MB [4 MB] English (en)
 • Nemčija pdf - 233 KB [233 KB] English (en)
 • Nizozemska pdf - 177 KB [177 KB] English (en)
 • Poljska pdf - 226 KB [226 KB] English (en) polski (pl)
 • Portugalska pdf - 237 KB [237 KB] English (en)
 • Romunija pdf - 232 KB [232 KB] English (en) română (ro)
 • Slovaška pdf - 236 KB [236 KB] English (en)
 • Španija pdf - 228 KB [228 KB] English (en) español (es)
 • Švedska pdf - 201 KB [201 KB] English (en)
 • Združeno kraljestvo pdf - 360 KB [360 KB] English (en)

(Kmalu bodo na voljo tudi podatki za druge države).

 

Več informacij o SKP v državah članicah EU-10 (ki so se EU pridružile leta 2004) boste našli v posebni izdaji kratkega poročila o političnih vidikih SKP in informativnih listih za posamezne države članice English (en) , ki jih je Evropska komisija pripravila ob 10. obletnici njihovega pristopa k EU.

 

Povejte nam

Ste našli želene informacije?

DaNe

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?