Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

SPP vo vašej krajine

SPP vo vašej krajine

Spoločná poľnohospodárska politika (SPP) je zameraná na pomoc európskym poľnohospodárom v ich úsilí zabezpečiť dostatok potravín pre 500 miliónov Európanov. Jej hlavným cieľom je zabezpečiť stabilné dodávky bezpečných potravín za prijateľné ceny pre spotrebiteľov a zároveň zaručiť slušnú životnú úroveň pre poľnohospodárov.

 

SPP od svojho založenia v roku 1962 prešla mnohými zmenami. Pôvodne sa dôraz kládol na množstvo, postupne sa však táto politika začala orientovať na trh, kvalitu, bezpečnosť a vysledovateľnosť potravín, dobré životné podmienky zvierat a rešpektovanie životného prostredia a udržateľnosť.

 

Európske poľnohospodárstvo vďaka výrobe potravín poskytuje suroviny pre dynamický agropotravinársky priemysel EÚ, ktorý je odvetvím s najväčším počtom zamestnancov v EÚ, a naďalej predstavuje hybnú silu pre vidiecke hospodárstvo v širšom zmysle. Obavy zo zmeny klímy a otázky, ako sú strata biodiverzity či nedostatok vody a úrodnosť pôdy znamenajú, že poľnohospodárstvo takisto zohráva čoraz dôležitejšiu úlohu v udržateľnom riadení prírodných zdrojov. SPP za riešenie týchto otázok poskytuje podporu poľnohospodárom, ktorí za to nezískavajú odmenu na trhu.

 

Najnovšou revíziou SPP (reforma SPP z roku 2013 Deutsch (de) English (en) français (fr) ) sa zaviedli osobitné opatrenia pre ekologizačné platby English (en) naviazané na poskytovanie environmentálnych verejných statkov, čím došlo k prepojeniu životaschopnej výroby potravín, udržateľného obhospodarovania poľnohospodárskej pôdy a postupov priaznivých pre životné prostredie.

 

Nová SPP ako spoločná politika pre všetkých 28 krajín EÚ umožňuje členským štátom pružne reagovať a prispôsobiť niektoré nástroje situáciám špecifickým pre jednotlivé krajiny. Táto séria prehľadov ukazuje, ako sa krajiny EÚ rozhodli vykonať reformu z roku 2013 na obdobie do roku 2020, najmä prostredníctvom modelu priamych platieb Deutsch (de) English (en) français (fr) a programov rozvoja vidieka. Pozrite si výsledky SPP vo vašej krajine v minulosti (2007 – 2013) a získajte viac informácií o budúcich výzvach v jednotlivých členských štátoch EÚ:

 

 • Rakúsko pdf - 3 MB [3 MB] Deutsch (de) English (en)
 • Belgicko pdf - 214 KB [214 KB] English (en)
 • Bulharsko pdf - 185 KB [185 KB] български (bg) English (en)
 • Česká republika pdf - 236 KB [236 KB] English (en)
 • Cyprus pdf - 277 KB [277 KB] English (en)
 • Dánsko pdf - 3 MB [3 MB] dansk (da) English (en)
 • Estónsko pdf - 2 MB [2 MB] eesti keel (et) English (en)
 • Francúzsko pdf - 194 KB [194 KB] English (en) français (fr)
 • Nemecko pdf - 3 MB [3 MB] Deutsch (de) English (en)
 • Grécko pdf - 4 MB [4 MB] ελληνικά (el) English (en)
 • Írsko pdf - 263 KB [263 KB] English (en)
 • Taliansko pdf - 228 KB [228 KB] English (en) italiano (it)
 • Lotyšsko pdf - 204 KB [204 KB] English (en)
 • Litva pdf - 3 MB [3 MB] English (en) lietuvių kalba (lt)
 • Luxembursko pdf - 203 KB [203 KB] English (en)
 • Malta pdf - 4 MB [4 MB] English (en) Malti (mt)
 • Poľsko pdf - 226 KB [226 KB] English (en) polski (pl)
 • Portugalsko pdf - 3 MB [3 MB] English (en) português (pt)
 • Rumunsko pdf - 232 KB [232 KB] English (en) română (ro)
 • Slovensko pdf - 3 MB [3 MB] English (en)
 • Španielsko pdf - 228 KB [228 KB] English (en) español (es)
 • Švédsko pdf - 201 KB [201 KB] English (en)
 • Spojené kráľovstvo pdf - 360 KB [360 KB] English (en)
 • Holandsko pdf - 177 KB [177 KB] English (en)

(ďalšie prehľady o krajinách uverejníme čoskoro)

 

Štatistické prehľady English (en) hlavných ekonomických a poľnohospodárskych údajov za Európsku úniu a všetky členské štáty.

 

Pomôžte nám zlepšiť sa

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

ÁnoNie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?