Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

SPP vo vašej krajine

SPP vo vašej krajine

Spoločná poľnohospodárska politika (SPP) je odpoveďou Európskej únie na potrebu zaistiť dôstojnú životnú úroveň pre 12 miliónov farmárov a stabilné zásobovanie pestrými a bezpečnými potravinami pre jej 500 miliónov obyvateľov.

Súčasťou nedávnej reformy Deutsch (de) English (en) français (fr) je aj snaha posilniť úlohu, ktorú zohráva poľnohospodárstvo v udržateľnom hospodárení s našimi prírodnými zdrojmi, ako aj podporiť vidiecke hospodárstvo v širšom kontexte.

V rámci reformy sa stanovil spoločný rámec na obdobie do roku 2020, ale vzhľadom na rozmanitosť systémov v 28 členských štátoch existujú viaceré spôsoby využívania SPP na podporu osobitného charakteru poľnohospodárstva v jednotlivých krajinách.

 

Ako teda SPP konkrétne ovplyvnila jednotlivé členské štáty? Aká bola situácia v období rokov 2007 – 2013? A čo bude potrebné urobiť v budúcnosti na zabezpečenie konkurencieschopnosti a udržateľnosti poľnohospodárstva EÚ?

V novej sérii prehľadov sa uvádzajú odpovede na tieto otázky spoločne s príkladmi projektov, ktoré sú prínosom pre rozvoj našich vidieckych oblastí, ďalej hlavné údaje o poľnohospodárskom odvetví v jednotlivých členských štátoch a o tom, aký názor na toto odvetvie a SPP majú občania.

 

Štatistické údaje English (en) dopĺňajú informácie o aktuálnej situácii v ucelenej a porovnateľnej forme, v čase, keď sa členské štáty a regióny rozhodujú, ako uplatňovať novú SPP na obdobie do roku 2020.

 

 • Belgicko pdf - 214 KB [214 KB] English (en)
 • Bulharsko pdf - 185 KB [185 KB] български (bg) English (en)
 • Česká republika pdf - 236 KB [236 KB] English (en)
 • Dánsko pdf - 174 KB [174 KB] dansk (da) English (en)
 • Nemecko pdf - 233 KB [233 KB] English (en)
 • Írsko pdf - 263 KB [263 KB] English (en)
 • Grécko pdf - 187 KB [187 KB] English (en)
 • Španielsko pdf - 228 KB [228 KB] English (en) español (es)
 • Francúzsko pdf - 194 KB [194 KB] English (en) français (fr)
 • Taliansko pdf - 228 KB [228 KB] English (en) italiano (it)
 • Cyprus pdf - 277 KB [277 KB] English (en)
 • Luxembursko pdf - 203 KB [203 KB] English (en)
 • Malta pdf - 269 KB [269 KB] English (en)
 • Holandsko pdf - 177 KB [177 KB] English (en)
 • Rakúsko pdf - 217 KB [217 KB] Deutsch (de) English (en)
 • Poľsko pdf - 226 KB [226 KB] English (en) polski (pl)
 • Portugalsko pdf - 237 KB [237 KB] English (en)
 • Rumunsko pdf - 232 KB [232 KB] English (en) română (ro)
 • Slovensko pdf - 236 KB [236 KB] English (en)
 • Spojené kráľovstvo pdf - 360 KB [360 KB] English (en)

(ďalšie prehľady o krajinách uverejníme čoskoro)

 

Viac informácií o SPP v 10 členských štátoch (ktoré vstúpili do EÚ v roku 2004) nájdete v zhrnutiach „Perspektívy poľnohospodárskej politiky“ a v prehľadoch o jednotlivých krajinách English (en) , ktoré boli pripravené pri príležitosti 10. výročia vstupu týchto krajín do EÚ.

 

Pomôžte nám zlepšiť sa

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

ÁnoNie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?