Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

WPR w Państwa kraju

WPR w Polsce

Celem Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) jest umożliwienie europejskim rolnikom zaspokojenia potrzeb żywnościowych 500 mln mieszkańców UE. Chodzi tu przede wszystkim o zapewnienie konsumentom stałych dostaw bezpiecznej żywności po przystępnych cenach, przy jednoczesnym zagwarantowaniu rolnikom godnego poziomu życia.

 

WPR została utworzona w 1962 r. i od tamtej pory była wielokrotnie reformowana: jej punkt ciężkości, początkowo nastawiony na ilość, został przeniesiony na jakość i uwzględnianie sytuacji rynkowej oraz na bezpieczeństwo żywności i jej identyfikowalność, poszanowanie dobrostanu zwierząt oraz bardziej ogólne normy związane ze środowiskiem naturalnym i zrównoważonym rozwojem.

 

Europejskie rolnictwo zapewnia surowce dynamicznie rozwijającemu się sektorowi rolno-spożywczemu – który jest największym ze wszystkich sektorów unijnej gospodarki pod względem zatrudnienia i siłą napędową szeroko pojętej gospodarki obszarów wiejskich. Problemy związane ze zmianami klimatu oraz takie kwestie jak spadek bioróżnorodności, niedobory wody i zmniejszenie żyzności gleby oznaczają, że rolnictwo odgrywa teraz coraz większą rolę w zarządzaniu zasobami naturalnymi zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. WPR zapewnia rolnikom wsparcie w tych dziedzinach, w których nie mogą oni liczyć na wynagrodzenie na zasadach rynkowych.

 

W wyniku ostatniej reformy WPR z 2013 r. Deutsch (de) English (en) français (fr) wprowadzono konkretne środki – płatności z tytułu praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska English (en) – powiązane z zapewnianiem środowiskowych dóbr publicznych, obejmujących rentowną produkcję żywności, zrównoważone zarządzanie gruntami rolnymi i praktyki rolnicze korzystne dla środowiska.

 

WPR obejmuje wszystkie 28 krajów UE, jednak oferuje państwom członkowskim pewną elastyczność pod względem dostosowania niektórych metod do sytuacji w poszczególnych państwach. Na zestawieniach informacyjnych z tej serii widać, jak poszczególne kraje UE będą do 2020 r. wprowadzać w życie reformę z 2013 r., przede wszystkim za pośrednictwem modelu płatności bezpośrednich Deutsch (de) English (en) français (fr) oraz swoich programów rozwoju obszarów wiejskich. Wyniki WPR w poszczególnych państwach członkowskich UE w latach 2007–2013 i kolejne wyzwania:

 

 • Austria pdf - 3 MB [3 MB] Deutsch (de) English (en)
 • Belgia pdf - 214 KB [214 KB] English (en)
 • Bułgaria pdf - 185 KB [185 KB] български (bg) English (en)
 • Czechy pdf - 3 MB [3 MB] English (en)
 • Cypr pdf - 277 KB [277 KB] English (en)
 • Dania pdf - 3 MB [3 MB] dansk (da) English (en)
 • Estonia pdf - 2 MB [2 MB] eesti keel (et) English (en)
 • Francja pdf - 5 MB [5 MB] English (en) français (fr)
 • Niemcy pdf - 3 MB [3 MB] Deutsch (de) English (en)
 • Grecja pdf - 4 MB [4 MB] ελληνικά (el) English (en)
 • Irlandia pdf - 4 MB [4 MB] English (en) Gaeilge (ga)
 • Włochy pdf - 4 MB [4 MB] English (en) italiano (it)
 • Łotwa pdf - 204 KB [204 KB] English (en)
 • Litwa pdf - 3 MB [3 MB] English (en) lietuvių kalba (lt)
 • Luksemburg pdf - 203 KB [203 KB] English (en)
 • Malta pdf - 4 MB [4 MB] English (en) Malti (mt)
 • Polska pdf - 226 KB [226 KB] English (en)
 • Portugalia pdf - 3 MB [3 MB] English (en) português (pt)
 • Rumunia pdf - 232 KB [232 KB] English (en) română (ro)
 • Słowacja pdf - 3 MB [3 MB] English (en) slovenčina (sk)
 • Hiszpania pdf - 228 KB [228 KB] English (en) español (es)
 • Szwecja pdf - 201 KB [201 KB] English (en)
 • Wielka Brytania pdf - 360 KB [360 KB] English (en)
 • Holandia pdf - 5 MB [5 MB] English (en)

(Kolejne arkusze informacyjne zostaną opublikowane wkrótce.)

 

Najważniejsze dane dotyczące gospodarki i rolnictwa w Unii Europejskiej i w poszczególnych krajach przedstawiono w zestawieniach danych statystycznych English (en) .

 

Jak ulepszyć ten portal?

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

TakNie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?