Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

WPR w Państwa kraju

Wspólna Polityka Rolna w Państwa kraju

Wspólna Polityka Rolna (WPR) jest odpowiedzią Unii Europejskiej na potrzebę 12 mln rolników dotyczącą życia w godnych warunkach oraz 500 mln mieszkańców UE dotyczącą stałych dostaw zróżnicowanej i bezpiecznej żywności.

Celem ostatniej reformy Deutsch (de) English (en) français (fr) tej polityki jest między innymi zwiększenie znaczenia rolnictwa dla zrównoważonego zarządzania zasobami naturalnymi oraz wsparcie szerzej ujętych elementów gospodarki wiejskiej.

W ramach reformy przyjęto wspólne wytyczne obejmujące okres do 2020 r., niemniej jednak, ze względu na różnice występujące w 28 państwach członkowskich, wprowadzono również możliwość stosowania różnych wariantów WPR, aby skutecznie wspomóc rolnictwo w poszczególnych krajach.

 

A zatem w jaki sposób wspólna polityka rolna wpływa na sytuację sektora rolnego w każdym państwie członkowskim? Jaka była sytuacja w latach 2007 – 2013? W jaki sposób w przyszłości WPR zapewni unijnemu rolnictwu konkurencyjność i zrównoważony charakter?

Odpowiedź na to pytanie znajdziemy w serii nowych arkuszy informacyjnych oraz w przykładach projektów przyczyniających się do rozwoju terenów wiejskich, w najważniejszych danych opisujących sektor rolnictwa w poszczególnych państwach członkowskich oraz w opiniach obywateli na temat bieżącej sytuacji w rolnictwie i wspólnej polityki rolnej.

 

Oprócz arkuszy informacyjnych English (en) znajdziemy opis obecnej sytuacji – przedstawiony zwięźle i w sposób umożliwiający porównywanie danych – w sytuacji gdy państwa członkowskie (i regiony) zastanawiają się, w jaki sposób realizować politykę WPR od teraz do 2020 r.

 

 • Austria pdf - 2 MB [2 MB] Deutsch (de) English (en)
 • Belgia pdf - 214 KB [214 KB] English (en)
 • Bułgaria pdf - 185 KB [185 KB] български (bg) English (en)
 • Cypr pdf - 277 KB [277 KB] English (en)
 • Czechy pdf - 236 KB [236 KB] English (en)
 • Dania pdf - 174 KB [174 KB] dansk (da) English (en)
 • Estonia pdf - 2 MB [2 MB] eesti keel (et) English (en)
 • Francja pdf - 194 KB [194 KB] English (en) français (fr)
 • Grecja pdf - 187 KB [187 KB] English (en)
 • Hiszpania pdf - 228 KB [228 KB] English (en) español (es)
 • Holandia pdf - 177 KB [177 KB] English (en)
 • Irlandia pdf - 263 KB [263 KB] English (en)
 • Łotwa pdf - 204 KB [204 KB] English (en)
 • Litwa pdf - 3 MB [3 MB] English (en) lietuvių kalba (lt)
 • Luksemburg pdf - 203 KB [203 KB] English (en)
 • Malta pdf - 4 MB [4 MB] English (en)
 • Niemcy pdf - 233 KB [233 KB] English (en)
 • Polska pdf - 226 KB [226 KB] English (en)
 • Portugalia pdf - 237 KB [237 KB] English (en)
 • Rumunia pdf - 232 KB [232 KB] English (en) română (ro)
 • Słowacja pdf - 4 MB [4 MB] English (en)
 • Szwecja pdf - 201 KB [201 KB] English (en)
 • Wielka Brytania pdf - 360 KB [360 KB] English (en)
 • Włochy pdf - 228 KB [228 KB] English (en) italiano (it)

(Kolejne arkusze informacyjne zostaną opublikowane wkrótce).

 

Więcej informacji na temat WPR w nowych dziesięciu państwach członkowskich [państwa, które przystąpiły do UE w 2004 r.] można znaleźć w specjalistycznych informatorach zatytułowanych „Perspektywy polityki rolnej” oraz w dokumentach dotyczących konkretnych krajów English (en) opracowanych z okazji 10. rocznicy ich przystąpienia do UE.

 

Jak ulepszyć ten portal?

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

TakNie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?