Navigācijas ceļš

Citi rīki

KLP jūsu valstī

KLP jūsu valstī

Kopējā lauksaimniecības politika (KLP) palīdz Eiropas lauksaimniekiem apgādāt ar pārtiku 500 miljonus Eiropas iedzīvotāju. Tās galvenie mērķi ir patērētājiem garantēt stabilu un drošu pārtikas apgādi par pieejamām cenām, vienlaikus nodrošinot lauksaimniekiem pienācīgu dzīves līmeni.

 

Kopš KLP izveidošanas 1962. gadā ir notikušas daudzas pārmaiņas: sākumā uzsvars tika likts uz kvantitāti, tad notika pāreja uz politiku, kas bija orientēta uz tirgu, kvalitāti, pārtikas nekaitīgumu un izsekojamību, dzīvnieku labturības un plašāku vides apsvērumu ievērošanu, kā arī ilgtspēju.

 

Ražojot pārtiku, Eiropas lauksaimniecība sagādā izejvielas dinamiskajai ES lauksaimniecības pārtikas ražošanas nozarei, kura ir lielākā darba devēja ES ekonomikā, un stimulē lauku ekonomikas attīstību plašākā mērogā. Bažas par klimata pārmaiņu ietekmi un tādiem jautājumiem kā bioloģiskās daudzveidības izzušana, ūdens resursu trūkums un augsnes noplicināšanās liecina par to, ka lauksaimniecībai ir arvien svarīgāka nozīme ilgtspējīgā dabas resursu apsaimniekošanā, turklāt KLP nodrošina lauksaimniekiem atbalstu šajās svarīgajās jomās, kurās brīvais tirgus nesniedz atalgojumu.

 

Nesen, 2013. gadā, notika KLP reforma Deutsch (de) English (en) français (fr) , kurā tika ieviesti īpaši “zaļie maksājumi English (en) ” par vides sabiedrisko labumu nodrošināšanu, gādājot par dzīvotspējīgu pārtikas ražošanu, lauksaimniecības zemju ilgtspējīgu apsaimniekošanu un ekoloģisku praksi.

 

Jaunā KLP ir visām 28 ES dalībvalstīm kopēja politika. Tā nodrošina pietiekamu elastību, lai dalībvalstis dažus politikas instrumentus varētu pielāgot savai konkrētajai situācijai. Šīs faktu lapas rāda, kā ES valstis ir nolēmušas līdz 2020. gadam īstenot 2013. gada reformu, it īpaši izmantojot tiešo maksājumu Deutsch (de) English (en) français (fr) modeli un lauku attīstības programmas. Noskaidrojiet, kādi bija KLP panākumi jūsu valstī 2007.–2013. gadā, un uzziniet par turpmākajām norisēm dažādās ES dalībvalstīs:

 

 • Austrija pdf - 2 MB [2 MB] Deutsch (de) English (en)
 • Beļģija pdf - 214 KB [214 KB] English (en)
 • Bulgārija pdf - 185 KB [185 KB] български (bg) English (en)
 • Čehija pdf - 236 KB [236 KB] English (en)
 • Kipra pdf - 277 KB [277 KB] English (en)
 • Dānija pdf - 174 KB [174 KB] dansk (da) English (en)
 • Igaunija pdf - 2 MB [2 MB] eesti keel (et) English (en)
 • Francija pdf - 194 KB [194 KB] English (en) français (fr)
 • Vācija pdf - 233 KB [233 KB] English (en)
 • Grieķija pdf - 4 MB [4 MB] English (en)
 • Īrija pdf - 263 KB [263 KB] English (en)
 • Itālija pdf - 228 KB [228 KB] English (en) italiano (it)
 • Latvija pdf - 204 KB [204 KB] English (en)
 • Lietuva pdf - 3 MB [3 MB] English (en) lietuvių kalba (lt)
 • Luksemburga pdf - 203 KB [203 KB] English (en)
 • Polija pdf - 4 MB [4 MB] English (en) Malti (mt)
 • Polija pdf - 226 KB [226 KB] English (en) polski (pl)
 • Portugāle pdf - 3 MB [3 MB] English (en)
 • Rumānija pdf - 232 KB [232 KB] English (en) română (ro)
 • Slovākija pdf - 3 MB [3 MB] English (en) slovenčina (sk)
 • Spānija pdf - 228 KB [228 KB] English (en) español (es)
 • Zviedrija pdf - 201 KB [201 KB] English (en)
 • Lielbritānija pdf - 360 KB [360 KB] English (en)
 • Nīderlande pdf - 177 KB [177 KB] English (en)

(Drīzumā publicēsim faktu lapas vēl par citām valstīm.)

 

Skatīt statistikas faktu lapas English (en) ar svarīgākajiem datiem par ekonomiku un lauksaimniecību Eiropas Savienībā un visās tās dalībvalstīs.

 

Atsauksmes

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?