Naršymo kelias

Papildomos priemonės

BŽŪP jūsų šalyje

Bendra žemės ūkio politika jūsų šalyje

Bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) tikslas – padėti Europos ūkininkams tenkinti 500 mln. europiečių poreikius. Ją vykdant visų pirma siekiama, kad vartotojams būtų nuolat tiekiami sveiki ir įperkami maisto produktai, o ūkininkams būtų užtikrintas deramas gyvenimo lygis.

 

Nuo 1962 m., kai bendra žemės ūkio politika pradėta vykdyti, įvyko nemažai pokyčių. Pirminį siekį užauginti kuo daugiau laipsniškai pakeitė politika, kurioje itin daug dėmesio skiriama orientavimuisi į rinką, kokybei, maisto saugai ir atsekamumui, gyvūnų gerovei ir platesniems aplinkos apsaugos klausimams, tvarumui.

 

Europos žemės ūkio sektorius tiekia žaliavas dinamiškai ES žemės ūkio maisto produktų pramonei (tai sektorius, kuriame ES dirba daugiausia žmonių) ir yra nepaprastai svarbi platesnės kaimo ekonomikos varomoji jėga. Nemažėjant susirūpinimui dėl klimato kaitos, biologinės įvairovės nykimo, vandens trūkumo ir dirvožemio kokybės, žemės ūkio sektorius atlieka vis svarbesnį vaidmenį tausiai valdant gamtos išteklius. Vykdant bendrą žemės ūkio politiką remiama ūkininkų šios srities veikla, už kurią rinkoje atlygio jie negauna.

 

Vykdant naujausią 2013-ųjų metų BŽŪP reformą Deutsch (de) English (en) français (fr) nustatytos specialios priemonės – tiesioginės žalinimo išmokos English (en) , susijusios su aplinkos viešųjų gėrybių tiekimu, kai perspektyvi maisto produktų gamyba siejama su tvariu žemės ūkio paskirties žemės valdymu ir aplinką tausojančiais veiklos metodais.

 

Nauja BŽŪP, kuri yra bendra visų 28 ES šalių politika, suteikia valstybėms narėms lankstumo, kad kiekviena iš jų galėtų kai kurias priemones pritaikyti atsižvelgdama į konkrečią savo padėtį. Iš toliau pateikiamų informacijos suvestinių matyti, kaip ES šalys nutarė įgyvendinti 2013-ųjų metų reformą laikotarpiu iki 2020 m., visų pirma naudodamosi savo tiesioginių išmokų Deutsch (de) English (en) français (fr) modeliais ir kaimo plėtros programomis. Sužinokite, ko pasiekta jūsų šalyje vykdant BŽŪP 2007–2013 m. ir kokius uždavinius teks spręsti įvairiose ES valstybėse narėse ateityje:

 

 • Austrija pdf - 2 MB [2 MB] Deutsch (de) English (en)
 • Belgija pdf - 214 KB [214 KB] English (en)
 • Bulgarija pdf - 185 KB [185 KB] български (bg) English (en)
 • Čekija pdf - 236 KB [236 KB] English (en)
 • Kipras pdf - 277 KB [277 KB] English (en)
 • Danija pdf - 174 KB [174 KB] dansk (da) English (en)
 • Estija pdf - 2 MB [2 MB] eesti keel (et) English (en)
 • Prancūzija pdf - 194 KB [194 KB] English (en) français (fr)
 • Vokietija pdf - 233 KB [233 KB] English (en)
 • Graikija pdf - 4 MB [4 MB] English (en)
 • Airija pdf - 263 KB [263 KB] English (en)
 • Italija pdf - 228 KB [228 KB] English (en) italiano (it)
 • Latvija pdf - 204 KB [204 KB] English (en)
 • Lietuva pdf - 3 MB [3 MB] English (en)
 • Liuksemburgas pdf - 203 KB [203 KB] English (en)
 • Мalta pdf - 4 MB [4 MB] English (en) Malti (mt)
 • Lenkija pdf - 226 KB [226 KB] English (en) polski (pl)
 • Portugalija pdf - 3 MB [3 MB] English (en)
 • Rumunija pdf - 232 KB [232 KB] English (en) română (ro)
 • Slovakija pdf - 3 MB [3 MB] English (en) slovenčina (sk)
 • Ispanija pdf - 228 KB [228 KB] English (en) español (es)
 • Švedija pdf - 201 KB [201 KB] English (en)
 • Jungtinė Karalystė pdf - 360 KB [360 KB] English (en)
 • Nyderlandai pdf - 177 KB [177 KB] English (en)

(Netrukus bus paskelbta kitų šalių informacijos suvestinių.)

 

Svarbiausi Europos Sąjungos ir visų ES valstybių narių ekonomikos ir žemės ūkio duomenys pateikiami statistikos suvestinėse English (en) .

 

Padėkite mums tobulinti tinklalapį

Ar radote reikiamą informaciją?

TaipNe

Kokios informacijos ieškojote?

Turite pasiūlymų?