Naršymo kelias

Papildomos priemonės

BŽŪP jūsų šalyje

Bendroji žemės ūkio politika jūsų šalyje

Bendroji žemės ūkio politika (BŽŪP) – tai priemonė, kuria Europos Sąjunga užtikrina deramą gyvenimo lygį 12 milijonų ūkininkų ir nuolatinį įvairių ir saugių maisto produktų tiekimą 500 milijonų ES gyventojų.

Naujausia reforma Deutsch (de) English (en) français (fr) taip pat siekiama, kad žemės ūkio sektorius labiau prisidėtų prie tvaraus mūsų gamtos išteklių valdymo, be to, ja remiami įvairesni kaimo ekonomikos aspektai.

Vykdant reformą nustatyta bendra sistema, galiosianti iki 2020 m., tačiau kadangi padėtis 28 valstybėse narėse nevienoda, skiriasi ir būdai, kaip BŽŪP naudojamasi gerinant padėtį kiekvienoje konkrečioje šalyje.

 

Taigi kokį konkrečiai poveikį kiekvienai valstybei narei daro BŽŪP? Kokia buvo padėtis 2007–2013 m. laikotarpiu? Ką ketinama daryti ateityje, kad būtų užtikrintas ES žemės ūkio konkurencingumas ir tvarumas?

Atsakymai į šiuos klausimus pateikiami naujame informacijos suvestinių rinkinyje. Jame taip pat pateikiama projektų, kuriais skatinama kaimo plėtra, pavyzdžių, pagrindiniai duomenys apie kiekvienos valstybės narės žemės ūkio sektorių ir nurodoma, koks šalies piliečių požiūris į žemės ūkį ir BŽŪP.

 

Šios suvestinės papildo statistikos suvestines English (en) . Šiuo metu, kai valstybės narės (ir regionai) svarsto, kaip iki 2020 m. įgyvendinti naują BŽŪP, jose galima rasti glaustos palyginamos informacijos apie dabartinę padėtį.

 

 • Belgija pdf - 214 KB [214 KB] English (en)
 • Čekija pdf - 236 KB [236 KB] English (en)
 • Danija pdf - 174 KB [174 KB] dansk (da) English (en)
 • Vokietija pdf - 233 KB [233 KB] English (en)
 • Airija pdf - 263 KB [263 KB] English (en)
 • Graikija pdf - 187 KB [187 KB] English (en)
 • Ispanija pdf - 228 KB [228 KB] English (en) español (es)
 • Prancūzija pdf - 194 KB [194 KB] English (en) français (fr)
 • Italija pdf - 228 KB [228 KB] English (en) italiano (it)
 • Kipras pdf - 277 KB [277 KB] English (en)
 • Liuksemburgas pdf - 203 KB [203 KB] English (en)
 • Malta pdf - 269 KB [269 KB] English (en)
 • Nyderlandai pdf - 177 KB [177 KB] English (en)
 • Austrija pdf - 217 KB [217 KB] Deutsch (de) English (en)
 • Lenkija pdf - 226 KB [226 KB] English (en) polski (pl)
 • Portugalija pdf - 237 KB [237 KB] English (en)
 • Rumunija pdf - 232 KB [232 KB] English (en) română (ro)
 • Slovakija pdf - 236 KB [236 KB] English (en)
 • Jungtinė Karalystė pdf - 360 KB [360 KB] English (en)

(Netrukus bus paskelbta kitų šalių informacijos suvestinių.)

 

Daugiau informacijos apie BŽŪP 2004 m. prie ES prisijungusiose valstybėse narėse pateikiama ataskaitose pavadinimu „Agriculture Policy Perspectives“ (žemės ūkio politikos perspektyvos) ir šalių informacijos suvestinėse English (en) , parengtose jų prisijungimo prie ES dešimtmečio proga.

 

Padėkite mums tobulinti tinklalapį

Ar radote reikiamą informaciją?

TaipNe

Kokios informacijos ieškojote?

Turite pasiūlymų?