Navigacijski put

Dodatni alati

ZPP u vašoj državi

ZPP u vašoj državi

Zajedničkom poljoprivrednom politikom (ZPP) želi se pomoći europskim poljoprivrednicima da ispune potrebe 500 milijuna Europljana. Glavni su joj ciljevi osigurati stabilnu i sigurnu opskrbu potrošača hranom po prihvatljivim cijenama te pružiti pristojan životni standard poljoprivrednicima.

 

Otkad je utvrđen 1962., ZPP je doživio brojne izmjene, od početnog naglaska na količini do politike s posebnim naglaskom na usmjerenosti na tržište, kvaliteti, sigurnosti i sljedivosti hrane, osiguravanju dobrobiti životinja i općenito zaštite okoliša te održivosti.

 

Europska poljoprivreda proizvodnjom hrane osigurava sirovine za dinamičnu poljoprivredno-prehrambenu industriju EU-a, koja je najveći sektor zapošljavanja u EU-u, te je i dalje glavni pokretač šireg ruralnog gospodarstva. Zabrinutost u pogledu klimatskih promjena i pitanja kao što su gubitak biološke raznolikosti, nestašica vode i plodnost tla pokazuje da poljoprivreda ima sve važniju ulogu i u održivom upravljanju prirodnim resursima, a ZPP-om se pruža potpora poljoprivrednicima u pogledu rješavanja tih pitanja, za što nisu plaćeni na tržištu.

 

U posljednjoj reviziji reforme ZPP-a iz 2013. Deutsch (de) English (en) français (fr) utvrđene su posebne mjere za „zelena izravna plaćanja English (en) ” povezana s osiguravanjem ekoloških javnih dobara, kojima se povezuju održiva proizvodnja hrane, održivo upravljanje poljoprivrednim zemljištem te ekološki prihvatljive prakse.

 

Novom zajedničkom poljoprivrednom politikom za svih 28 zemalja državama članicama omogućuje se fleksibilnost u prilagodbi nekih od alata u cilju rješavanja situacija u pojedinim državama članicama. Nizom informativnih listića upućuje se na način na koji su države članice EU-a odlučile provesti reformu iz 2013. za razdoblje do 2020., posebno svojim modelima izravnih plaćanja Deutsch (de) English (en) français (fr) i programima ruralnog razvoja. Saznajte što se u vašoj državi postiglo ZPP-om u prethodnim godinama (2007. – 2013.) te pronađite više informacija o izazovima s kojima će se države članice EU-a susresti u budućnosti:

 

 • Austrija pdf - 2 MB [2 MB] Deutsch (de) English (en)
 • Belgija pdf - 214 KB [214 KB] English (en)
 • Bugarska pdf - 185 KB [185 KB] български (bg) English (en)
 • Češka Republika pdf - 236 KB [236 KB] English (en)
 • Cipar pdf - 277 KB [277 KB] English (en)
 • Danska pdf - 174 KB [174 KB] dansk (da) English (en)
 • Estonija pdf - 2 MB [2 MB] eesti keel (et) English (en)
 • Francuska pdf - 194 KB [194 KB] English (en) français (fr)
 • Njemačka pdf - 233 KB [233 KB] English (en)
 • Grčka pdf - 4 MB [4 MB] English (en)
 • Irska pdf - 263 KB [263 KB] English (en)
 • Italija pdf - 228 KB [228 KB] English (en) italiano (it)
 • Latvija pdf - 204 KB [204 KB] English (en)
 • Litva pdf - 3 MB [3 MB] English (en) lietuvių kalba (lt)
 • Luksemburg pdf - 203 KB [203 KB] English (en)
 • Malta pdf - 4 MB [4 MB] English (en) Malti (mt)
 • Poljska pdf - 226 KB [226 KB] English (en) polski (pl)
 • Portugal pdf - 3 MB [3 MB] English (en)
 • Rumunjska pdf - 232 KB [232 KB] English (en) română (ro)
 • Slovačka pdf - 3 MB [3 MB] English (en) slovenčina (sk)
 • Španjolska pdf - 228 KB [228 KB] English (en) español (es)
 • Švedska pdf - 201 KB [201 KB] English (en)
 • Ujedinjena Kraljevina pdf - 360 KB [360 KB] English (en)
 • Nizozemska pdf - 177 KB [177 KB] English (en)

(Uskoro će se objaviti još informativnih listića.)

 

Vidi informativne listiće English (en) za glavne ekonomske i poljoprivredne podatke za Europsku uniju i sve države članice EU-a.

 

Pomognite nam poboljšati

Jeste li pronašli ono što ste htjeli?

DaNe

Što ste tražili?

Imate li prijedloge?