Navigatsioonitee

Lisatööriistad

ÜPP teie riigis

ÜPP teie riigis

Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) eesmärk on tagada inimväärne elatustase 12 miljonile põllumajandustootjale ning stabiilne mitmekesise ja ohutu toiduga varustatus 500 miljonile kodanikule.

Hiljutise reformi Deutsch (de) English (en) français (fr) abil püütakse ka tugevdada põllumajanduse rolli loodusvarade jätkusuutlikul haldamisel ning maamajanduse toetamisel laiemalt.

Reformiga on loodud ühine raamistik aastani 2020, kuid 28 liikmesriigi vaheliste erinevuste tõttu on ka ÜPP kasutamine igas riigis erinev, arvestades sealset olukorda.

 

Kuidas täpselt on ÜPP eri liikmesriike mõjutanud? Milline oli olukord ajavahemikul 2007–2013? Ja kuidas see toimib tulevikus, et tagada ELi põllumajanduse konkurentsivõime ning jätkusuutlikkus?

Neile küsimustele antakse vastused uutes teabelehtedes, kus tuuakse näiteid projektidest, mis aitavad kaasa maaelu arengule, esitatakse põhiandmed põllumajandussektori kohta igas liikmesriigis ning antakse lühiülevaade sellest, mida kodanikud põllumajandusest ja ÜPPst arvavad.

 

Lisaks statistikale English (en) kajastatakse teabelehtedes sisukalt ja võrreldavalt ka praegust olukorda – nüüd, mil liikmesriigid (ja piirkonnad) kaaluvad, kuidas uut ÜPPd tänasest kuni 2020. aastani rakendada.

 

 • Austria pdf - 2 MB [2 MB] Deutsch (de) English (en)
 • Belgia pdf - 214 KB [214 KB] English (en)
 • Bulgaaria pdf - 185 KB [185 KB] български (bg) English (en)
 • Eesti pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
 • Hispaania pdf - 228 KB [228 KB] English (en) español (es)
 • Iirimaa pdf - 263 KB [263 KB] English (en)
 • Itaalia pdf - 228 KB [228 KB] English (en) italiano (it)
 • Kreeka pdf - 187 KB [187 KB] English (en)
 • Küpros pdf - 277 KB [277 KB] English (en)
 • Läti pdf - 204 KB [204 KB] English (en)
 • Leedu pdf - 3 MB [3 MB] English (en)
 • Luksemburg pdf - 203 KB [203 KB] English (en)
 • Madalmaad pdf - 177 KB [177 KB] English (en)
 • Malta pdf - 4 MB [4 MB] English (en)
 • Poola pdf - 226 KB [226 KB] English (en) polski (pl)
 • Portugal pdf - 237 KB [237 KB] English (en)
 • Prantsusmaa pdf - 194 KB [194 KB] English (en) français (fr)
 • Rootsi pdf - 201 KB [201 KB] English (en)
 • Rumeenia pdf - 232 KB [232 KB] English (en) română (ro)
 • Saksamaa pdf - 233 KB [233 KB] English (en)
 • Slovakkia pdf - 236 KB [236 KB] English (en)
 • Taani pdf - 174 KB [174 KB] dansk (da) English (en)
 • Tšehhi Vabariik pdf - 236 KB [236 KB] English (en)
 • Ühendkuningriik pdf - 360 KB [360 KB] English (en)

(Peagi avaldatakse ka teiste riikide teabelehed.)

 

Täiendav teave ÜPP kohta ELi 10 liikmesriigis, mis ühinesid ELiga 2004. aastal, on kättesaadav väljaande "Agriculture Policy Perspectives" Briefs erinumbris ja konkreetseid riike käsitlevatel teabelehtedel English (en) , mis koostati nende riikide ELiga ühinemise 10. aastapäeva puhul.

 

Aidake meil veebisaiti täiustada

Kas leidsite otsitava teabe?

JahEi

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?