Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία

Η ΚΓΠ στη χώρα σας

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική στη χώρα σας

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) είναι η πολιτική της ΕΕ που ανταποκρίνεται στην ανάγκη των 12 εκατομμυρίων αγροτών της για ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης και των 500 εκατομμυρίων πολιτών της για σταθερό εφοδιασμό σε ποικίλα και ασφαλή τρόφιμα.

Η πρόσφατη μεταρρύθμισή Deutsch (de) English (en) français (fr) της σκοπό έχει να αναδείξει περισσότερο τον ρόλο της γεωργίας στη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων, καθώς και να προωθήσει περαιτέρω πτυχές της αγροτικής οικονομίας.

Η μεταρρύθμιση έχει θέσει ένα κοινό πλαίσιο για την περίοδο έως το 2020, αλλά, λόγω της διαφορετικής κατάστασης που επικρατεί σε καθεμιά από τις 28 χώρες της ΕΕ, υπάρχουν ορισμένες διαφορές στον τρόπο με τον οποίο η ΚΓΠ στηρίζει τις ιδιαίτερες συνθήκες κάθε χώρας.

 

Με ποιο λοιπόν συγκεκριμένο τρόπο η ΚΓΠ έχει επηρεάσει κάθε κράτος μέλος; Ποια ήταν η κατάσταση κατά την περίοδο 2007-2013; Και τι πρόκειται να κάνει η ΚΓΠ στο μέλλον για να διασφαλίσει την ανταγωνιστικότητα και βιωσιμότητα του γεωργικού τομέα της Ένωσης;

Η νέα σειρά ενημερωτικών δελτίων δίνει απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά, μαζί με παραδείγματα έργων που συνέβαλαν στην ανάπτυξη των αγροτικών μας περιοχών και σημαντικά στοιχεία για τα χαρακτηριστικά του γεωργικού τομέα κάθε κράτους μέλους και για το πώς οι πολίτες βλέπουν την ΚΓΠ.

 

Τα ενημερωτικά δελτία δείχνουν, όπως και τα στατιστικά δελτία English (en) , με συνοπτικό και συγκρίσιμο τρόπο ποια είναι η σημερινή κατάσταση, ενόσω τα κράτη μέλη (και οι περιφέρειες) εξετάζουν πώς θα υλοποιήσουν τη νέα ΚΓΠ για την περίοδο από τώρα μέχρι το 2020.

 

 • Βέλγιο pdf - 214 KB [214 KB] English (en)
 • Βουλγαρία pdf - 185 KB [185 KB] български (bg) English (en)
 • Τσεχική Δημοκρατία pdf - 236 KB [236 KB] English (en)
 • Δανία pdf - 174 KB [174 KB] dansk (da) English (en)
 • Γερμανία pdf - 233 KB [233 KB] English (en)
 • Εσθονία pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
 • Ιρλανδία pdf - 263 KB [263 KB] English (en)
 • Ελλάδα pdf - 187 KB [187 KB] English (en)
 • Ισπανία pdf - 228 KB [228 KB] English (en) español (es)
 • Γαλλία pdf - 194 KB [194 KB] English (en) français (fr)
 • Ιταλία pdf - 228 KB [228 KB] English (en) italiano (it)
 • Κύπρος pdf - 277 KB [277 KB] English (en)
 • Λετονία pdf - 204 KB [204 KB] English (en)
 • Λιθουανία pdf - 3 MB [3 MB] English (en)
 • Λουξεμβούργο pdf - 203 KB [203 KB] English (en)
 • Μάλτα pdf - 4 MB [4 MB] English (en)
 • Κάτω Χώρες pdf - 177 KB [177 KB] English (en)
 • Αυστρία pdf - 2 MB [2 MB] Deutsch (de) English (en)
 • Πολωνία pdf - 226 KB [226 KB] English (en) polski (pl)
 • Πορτογαλία pdf - 237 KB [237 KB] English (en)
 • Ρουμανία pdf - 232 KB [232 KB] English (en) română (ro)
 • Σλοβακία pdf - 236 KB [236 KB] English (en)
 • Σουηδία pdf - 201 KB [201 KB] English (en)
 • Ηνωμένο Βασίλειο pdf - 360 KB [360 KB] English (en)

(Σύντομα πρόκειται να δημοσιευθούν κι άλλα ενημερωτικά δελτία χωρών.)

 

Περισσότερες πληροφορίες για την ΚΓΠ στα κράτη μέλη της ΕΕ-10 [αυτά που προσχώρησαν στην ΕΕ το 2004] μπορείτε να βρείτε στις εκθέσεις με τίτλο "Agriculture Policy Perspectives" και στα δελτία ανά χώρα English (en) που καταρτίστηκαν επ’ ευκαιρία της 10ης επετείου από την προσχώρησή τους στην ΕΕ.

 

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε το δικτυακό τόπο

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

ΝαιΌχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;