Cesta

Další nástroje

SZP ve vaší zemi

SZP ve vaší zemi

Díky společné zemědělské politice (SZP) může Evropská unie zajistit slušnou životní úroveň 12 milionům zemědělců a spolehlivé a různorodé dodávky nezávadných potravin pro 500 milionů občanů.

Nedávná reforma Deutsch (de) English (en) français (fr) této politiky se snaží posílit úlohu zemědělství v udržitelném hospodaření s přírodními zdroji a jeho důležitost v širších souvislostech ekonomiky venkovských oblastí.

Reforma stanovila společný rámec na období do roku 2020. V jednotlivých členských státech EU je však situace odlišná, a proto existují také rozdíly v tom, jak se SZP v konkrétní situaci každé země používá.

 

Jaký konkrétní vliv má SZP v každém členském státě? Jaká byla situace v období 2007–2013? A jak může tato politika zajistit konkurenceschopnost a udržitelnost evropského zemědělství i v budoucnu?

Odpovědi na tyto otázky najdete v nových informačních přehledech, které rovněž obsahují příklady projektů rozvoje venkovských oblastí, nejdůležitější údaje o zemědělství v každém členském státě a informace o tom, jaký přínos má zemědělství a SZP pro občany.

 

Kromě statistik English (en) najdete v přehledech také stručné a srovnatelné informace o současné situaci v členských státech a jejich regionech, tedy v době, kdy státy zvažují, jak novou SZP do roku 2020 nejlépe realizovat.

 

 • Belgie pdf - 214 KB [214 KB] English (en)
 • Bulharsko pdf - 185 KB [185 KB] български (bg) English (en)
 • Česká republika pdf - 236 KB [236 KB] English (en)
 • Dánsko pdf - 174 KB [174 KB] dansk (da) English (en)
 • Estonsko pdf - 2 MB [2 MB] English (en)
 • Francie pdf - 194 KB [194 KB] English (en) français (fr)
 • Irsko pdf - 263 KB [263 KB] English (en)
 • Itálie pdf - 228 KB [228 KB] English (en) italiano (it)
 • Kypr pdf - 277 KB [277 KB] English (en)
 • Litva pdf - 3 MB [3 MB] English (en)
 • Lotyšsko pdf - 204 KB [204 KB] English (en)
 • Lucembursko pdf - 203 KB [203 KB] English (en)
 • Malta pdf - 4 MB [4 MB] English (en)
 • Německo pdf - 233 KB [233 KB] English (en)
 • Nizozemsko pdf - 177 KB [177 KB] English (en)
 • Polsko pdf - 226 KB [226 KB] English (en) polski (pl)
 • Portugalsko pdf - 237 KB [237 KB] English (en)
 • Rakousko pdf - 2 MB [2 MB] Deutsch (de) English (en)
 • Rumunsko pdf - 232 KB [232 KB] English (en) română (ro)
 • Řecko pdf - 187 KB [187 KB] English (en)
 • Slovensko pdf - 236 KB [236 KB] English (en)
 • Spojené království pdf - 360 KB [360 KB] English (en)
 • Španělsko pdf - 228 KB [228 KB] English (en) español (es)
 • Švédsko pdf - 201 KB [201 KB] English (en)

(Další informační přehledy budou zveřejněny v nejbližší době).

 

Další informace o SZP v deseti členských státech, které do EU vstoupily v roce 2004, najdete v publikaci „Perspektivy zemědělské politiky“ a zvláštní přehledy jednotlivých zemí English (en) , která byla připravena u příležitosti 10. výročí vstupu těchto zemí do Unie.

 

Máte nápad, jak tyto stránky vylepšit?

Nalezli jste informace, které jste hledali?

AnoNe

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?