Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

ОСП във вашата страна

ОСП във вашата страна

Общата селскостопанска политика (ОСП) помага на европейските земеделски производители да посрещнат нуждите на 500 милиона европейци. Основните ѝ цели са осигуряване на стабилно и безопасно снабдяване с храни на достъпни цени за потребителите, като същевременно се гарантира достоен стандарт на живот за земеделските производители.

 

От началото на своето съществуване през 1962 г. ОСП е претърпяла много промени, като е преминала от първоначалния акцент върху количеството към политика, ориентирана към пазара, качеството, безопасността на храните и проследяването, хуманното отношение към животните, съобразяването с екологичните проблеми и устойчивостта.

 

Чрез производството на храни европейското селско стопанство осигурява суровините за динамичната хранително-вкусова промишленост в ЕС – секторът, в който са заети най-много хора в ЕС – и остава важна движеща сила за цялата икономика в селските райони. Тревогите относно изменението на климата и въпросите като загуба на биологично разнообразие, качество на водата и почвата означават, че селското стопанство играе все по-важна роля в устойчивото управление на природните ресурси, а ОСП предоставя подкрепа на земеделските производители по тези въпроси, по които липсва пазарна възвращаемост.

 

При последното преразглеждане на ОСП с реформата от 2013 г. Deutsch (de) English (en) français (fr) бяха въведени специфични мерки за „плащания за екологизиране English (en) “, свързани с предоставянето на благоприятни за околната среда обществени блага, с което се осигурява ефективно производство на храни, устойчиво управление на природните ресурси и практики, благоприятни за околната среда.

 

Въпреки че е обща за всички 28 държави от ЕС, новата ОСП им предоставя гъвкавост да адаптират някои инструменти според специфичните за тях обстоятелства. В информационните брошури се показва как страните от ЕС са решили да прилагат реформата от 2013 г. за периода до 2020 г., по-специално техните модели на директни плащания Deutsch (de) English (en) français (fr) и програми за развитие на селските райони. Научете какво е постигнала ОСП във вашата страна в миналото (2007—2013 г.) и какви са бъдещите предизвикателства в различните държави от ЕС:

 

 • Австрия pdf - 3 MB [3 MB] Deutsch (de) English (en)
 • Белгия pdf - 214 KB [214 KB] English (en)
 • България pdf - 185 KB [185 KB] English (en)
 • Чешка република pdf - 236 KB [236 KB] English (en)
 • Кипър pdf - 277 KB [277 KB] English (en)
 • Дания pdf - 3 MB [3 MB] dansk (da) English (en)
 • Естония pdf - 2 MB [2 MB] eesti keel (et) English (en)
 • Франция pdf - 194 KB [194 KB] English (en) français (fr)
 • Германия pdf - 3 MB [3 MB] Deutsch (de) English (en)
 • Гърция pdf - 4 MB [4 MB] ελληνικά (el) English (en)
 • Ирландия pdf - 263 KB [263 KB] English (en)
 • Италия pdf - 228 KB [228 KB] English (en) italiano (it)
 • Латвия pdf - 204 KB [204 KB] English (en)
 • Литва pdf - 3 MB [3 MB] English (en) lietuvių kalba (lt)
 • Люксембург pdf - 203 KB [203 KB] English (en)
 • Малта pdf - 4 MB [4 MB] English (en) Malti (mt)
 • Полша pdf - 226 KB [226 KB] English (en) polski (pl)
 • Португалия pdf - 3 MB [3 MB] English (en) português (pt)
 • Румъния pdf - 232 KB [232 KB] English (en) română (ro)
 • Словакия pdf - 3 MB [3 MB] English (en) slovenčina (sk)
 • Испания pdf - 228 KB [228 KB] English (en) español (es)
 • Швеция pdf - 201 KB [201 KB] English (en)
 • Обединено кралство pdf - 360 KB [360 KB] English (en)
 • Нидерландия pdf - 177 KB [177 KB] English (en)

(Скоро ще бъдат публикувани фишове и за други държави.)

 

Вижте статистическите фишове English (en) с основните икономически и селскостопански данни за Европейския съюз и всички държави членки.

 

Помогнете ни да направим сайта по-добър

Намерихте ли търсената от вас информация?

ДаНе

Какво търсехте?

Имате ли предложения?