Wspólna
Polityka
Rolna
EuropyWPR

W trosce
o nasze korzenie

Planujesz przeprowadzić debatę o WPR?

Organizujesz wydarzenie mające na celu przedstawienie założeń WPR, związane z tematyką rolnictwa i/lub rozwoju obszarów wiejskich?

Nasz Zestaw narzędzi zawiera bezpłatne materiały komunikacyjne, w tym między innymi plakaty i wideoklipy, wyskakujące okna i materiały promocyjne.

Jeżeli chcesz używać zestawu narzędzi, może skorzystasz z możliwości wypromowania swojego działania w zakładce Wydarzenia w Twoim kraju? Aby wypromować wydarzenie, wypełnij i wyślij formularz online z podstawowymi informacjami o Tobie i Twoim projekcie.

 • Zestaw narzędzi Reformy WPR 2013 zawiera:
 • Identyfikację wizualną (wytyczne)pdf/agriculture/cap-for-our-roots/documents/cap_visual_identity_guidelines_pl.pdf
 • Podpis elektronicznygif/agriculture/cap-for-our-roots/documents/cap_signature_300x120_pl.gif
 • Plakaty (mleko)zip/agriculture/cap-for-our-roots/documents/cap_posters_milk_pl.zip
 • Plakaty (widelec)zip/agriculture/cap-for-our-roots/documents/cap_posters_fork_pl.zip
 • Plakaty (owca)zip/agriculture/cap-for-our-roots/documents/cap_posters_sheep_pl.zip
 • Plakaty (chleb)zip/agriculture/cap-for-our-roots/documents/cap_posters_bread_pl.zip
 • Plakaty (środowisko)zip/agriculture/cap-for-our-roots/documents/cap_posters_environment_pl.zip
 • Pocztówkizip/agriculture/cap-for-our-roots/documents/cap_postcards_pl.zip
 • Banneryzip/agriculture/cap-for-our-roots/documents/cap_banners_pl.zip
 • Informatorzip/agriculture/cap-for-our-roots/documents/cap_infosheets_pl.zip
 • Informacje graficzne zip/agriculture/cap-for-our-roots/documents/cap_infographic_pl.zip
 • Stojaki roll-up (chleb)pdf/agriculture/cap-for-our-roots/documents/cap_rollup_bread_pl.pdf
 • Stojaki roll-up (mleko)pdf/agriculture/cap-for-our-roots/documents/cap_rollup_milk_pl.pdf
 • Stojaki roll-up (widelec)pdf/agriculture/cap-for-our-roots/documents/cap_rollup_fork_pl.pdf
 • Stojaki roll-up (owca)pdf/agriculture/cap-for-our-roots/documents/cap_rollup_sheep_pl.pdf
 • Stojaki roll-up (środowisko)pdf/agriculture/cap-for-our-roots/documents/cap_rollup_environment_pl.pdf
 • Przyciski promocyjne zip/agriculture/cap-for-our-roots/documents/cap_promotional_buttons_pl.zip
 • Flyer (WPR i polityka jakości)pdf/agriculture/cap-for-our-roots/documents/cap_flyer_pl.pdf