Η Κοινή
Γεωργική
Πολιτική της
Ευρώπης

ΚΓΠ

ΜΕΡΙΜΝΩΝΤΑΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΡΙΖΕΣ
ΜΑΣ

Σχεδιάζετε να μιλήσετε για την ΚΓΠ;

Διοργανώνετε κάποια επικοινωνιακή δραστηριότητα για την ΚΓΠ σχετικά με τα θέματα της γεωργίας ή/και της αγροτικής ανάπτυξης;

Η Εργαλειοθήκη μας προσφέρει δωρεάν επικοινωνιακό υλικό, από αφίσες και οπτικοακουστικά βίντεο κλιπ μέχρι αναδυόμενα παράθυρα («pop-ups») και προωθητικό υλικό.

Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε την εργαλειοθήκη, μπορείτε να επωφεληθείτε προωθώντας τη δραστηριότητά σας στην ενότητα Εκδηλώσεις στη χώρα σας; Για να το κάνετε, συμπληρώστε και υποβάλετε το ηλεκτρονικό έντυπο με ορισμένα βασικά στοιχεία για σας και το έργο σας.

 • Η εργαλειοθήκη της μεταρρύθμισης της ΚΓΠ που εγκρίθηκε το 2013 περιλαμβάνει:
 • Οπτική ταυτότητα (κατευθυντήριες γραμμές)pdf/agriculture/cap-for-our-roots/documents/cap_visual_identity_guidelines_el.pdf
 • Ηλεκτρονική υπογραφήgif/agriculture/cap-for-our-roots/documents/cap_signature_300x120_el.gif
 • Αφίσες (γάλα)zip/agriculture/cap-for-our-roots/documents/cap_posters_milk_el.zip
 • Αφίσες (Πιρούνι )zip/agriculture/cap-for-our-roots/documents/cap_posters_fork_el.zip
 • Αφίσες (πρόβατο)zip/agriculture/cap-for-our-roots/documents/cap_posters_sheep_el.zip
 • Αφίσες (ψωμί)zip/agriculture/cap-for-our-roots/documents/cap_posters_bread_el.zip
 • Αφίσες (περιβάλλον)zip/agriculture/cap-for-our-roots/documents/cap_posters_environment_el.zip
 • Καρτ ποστάλzip/agriculture/cap-for-our-roots/documents/cap_postcards_el.zip
 • Πανόzip/agriculture/cap-for-our-roots/documents/cap_banners_el.zip
 • Ενημερωτικό φυλλάδιο γιαzip/agriculture/cap-for-our-roots/documents/cap_infosheets_el.zip
 • Ενημερωτικό γράφημα zip/agriculture/cap-for-our-roots/documents/cap_infographic_el.zip
 • εκτυλισσόμενα (ψωμί)pdf/agriculture/cap-for-our-roots/documents/cap_rollup_bread_el.pdf
 • εκτυλισσόμενα (γάλα)pdf/agriculture/cap-for-our-roots/documents/cap_rollup_milk_el.pdf
 • εκτυλισσόμενα (Πιρούνι )pdf/agriculture/cap-for-our-roots/documents/cap_rollup_fork_el.pdf
 • εκτυλισσόμενα (πρόβατο)pdf/agriculture/cap-for-our-roots/documents/cap_rollup_sheep_el.pdf
 • εκτυλισσόμενα (περιβάλλον)pdf/agriculture/cap-for-our-roots/documents/cap_rollup_environment_el.pdf
 • Προωθητικά κουμπιά zip/agriculture/cap-for-our-roots/documents/cap_promotional_buttons_el.zip
 • Flyer (H ΚΓΠ και η πολιτική ποιότητας)pdf/agriculture/cap-for-our-roots/documents/cap_flyer_el.pdf