Společná
Zemědělská
Politika
EvropySZP

Pečujeme o
naše kořeny

Máte v plánu hovořit o SZP?

Pořádáte svou vlastní komunikační akci na téma SZP a zemědělství, popř. rozvoj venkova?

Naše Sada nástrojů vám nabízí bezplatné komunikační materiály počínaje od plakátů a audiovizuálních klipů až po tzv. pop-up reklamy a propagační předměty.

Pokud sadu nástrojů chcete použít, můžete zároveň vaši akci propagovat v rubrice Akce ve vaší zemi. Pokud o takovou propagaci máte zájem, vyplňte a odešlete on-line formulář se základními informacemi o vás a o vašem projektu.

 • Sada nástrojů reformy SZP v roce 2013 obsahuje:
 • Vizuální identitu (pokyny)pdf/agriculture/cap-for-our-roots/documents/cap_visual_identity_guidelines_cs.pdf
 • Hlavičky pro elektronickou komunikacigif/agriculture/cap-for-our-roots/documents/cap_signature_300x120_cs.gif
 • Plakáty (mléko)zip/agriculture/cap-for-our-roots/documents/cap_posters_milk_cs.zip
 • Plakáty (Vidlička )zip/agriculture/cap-for-our-roots/documents/cap_posters_fork_cs.zip
 • Plakáty (ovce)zip/agriculture/cap-for-our-roots/documents/cap_posters_sheep_cs.zip
 • Plakáty (chléb)zip/agriculture/cap-for-our-roots/documents/cap_posters_bread_cs.zip
 • Plakáty (životní prostředí)zip/agriculture/cap-for-our-roots/documents/cap_posters_environment_cs.zip
 • Pohlednicezip/agriculture/cap-for-our-roots/documents/cap_postcards_cs.zip
 • Baneryzip/agriculture/cap-for-our-roots/documents/cap_banners_cs.zip
 • Informační letákzip/agriculture/cap-for-our-roots/documents/cap_infosheets_cs.zip
 • Infografikazip/agriculture/cap-for-our-roots/documents/cap_infographic_cs.zip
 • Roletové plakáty (chléb)pdf/agriculture/cap-for-our-roots/documents/cap_rollup_bread_cs.pdf
 • Roletové plakáty (mléko)pdf/agriculture/cap-for-our-roots/documents/cap_rollup_milk_cs.pdf
 • Roletové plakáty (Vidlička )pdf/agriculture/cap-for-our-roots/documents/cap_rollup_fork_cs.pdf
 • Roletové plakáty (ovce)pdf/agriculture/cap-for-our-roots/documents/cap_rollup_sheep_cs.pdf
 • Roletové plakáty (životní prostředí)pdf/agriculture/cap-for-our-roots/documents/cap_rollup_environment_cs.pdf
 • Reklamní buttonyzip/agriculture/cap-for-our-roots/documents/cap_promotional_buttons_cs.zip
 • Flyer (SZP a politika jakosti)pdf/agriculture/cap-for-our-roots/documents/cap_flyer_cs.pdf