Общата
Селскостопанска
Политика на
ЕвропаОСП

С грижа за
нашите корени

Планирате да говорите за ОСП?

Организирате комуникационна дейност за ОСП, посветена на темите на селското стопанство и/или развитието на селските райони?

Нашият раздел „Инструментариум“ предлага безплатни комуникационни материали – от плакати и аудиовизуални клипове до изложбени стойки и рекламни продукти.

Ако желаете да използвате инструментариума, защо да не се възползвате от популяризирането на вашата дейност в раздела „Прояви във вашата страна“? За да направите това, попълнете и изпратете онлайн формуляра с основна информация за вас и вашия проект.

 • Инструментариумът на реформата на ОСП от 2013 г. съдържа:
 • Визуален облик (указания)pdf/agriculture/cap-for-our-roots/documents/cap_visual_identity_guidelines_bg.pdf
 • Електронен подписgif/agriculture/cap-for-our-roots/documents/cap_signature_300x120_bg.gif
 • Плакати (мляко)zip/agriculture/cap-for-our-roots/documents/cap_posters_milk_bg.zip
 • Плакати (вилица )zip/agriculture/cap-for-our-roots/documents/cap_posters_fork_bg.zip
 • Плакати (овца)zip/agriculture/cap-for-our-roots/documents/cap_posters_sheep_bg.zip
 • Плакати (хляб)zip/agriculture/cap-for-our-roots/documents/cap_posters_bread_bg.zip
 • Плакати (околна среда)zip/agriculture/cap-for-our-roots/documents/cap_posters_environment_bg.zip
 • Пощенски картичкиzip/agriculture/cap-for-our-roots/documents/cap_postcards_bg.zip
 • Банериzip/agriculture/cap-for-our-roots/documents/cap_banners_bg.zip
 • Информационна листовкаzip/agriculture/cap-for-our-roots/documents/cap_infosheets_bg.zip
 • Инфографикаzip/agriculture/cap-for-our-roots/documents/cap_infographic_bg.zip
 • прибиращи се платна (хляб)pdf/agriculture/cap-for-our-roots/documents/cap_rollup_bread_bg.pdf
 • прибиращи се платна (мляко)pdf/agriculture/cap-for-our-roots/documents/cap_rollup_milk_bg.pdf
 • прибиращи се платна (вилица )pdf/agriculture/cap-for-our-roots/documents/cap_rollup_fork_bg.pdf
 • прибиращи се платна (овца)pdf/agriculture/cap-for-our-roots/documents/cap_rollup_sheep_bg.pdf
 • прибиращи се платна (околна среда)pdf/agriculture/cap-for-our-roots/documents/cap_rollup_environment_bg.pdf
 • Промоционални бутони zip/agriculture/cap-for-our-roots/documents/cap_promotional_buttons_bg.zip
 • Flyer (ОСП и политика за качество)pdf/agriculture/cap-for-our-roots/documents/cap_flyer_bg.pdf