Η ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

Η Κοινή
Γεωργική
Πολιτική της
Ευρώπης

ΚΓΠ

ΜΕΡΙΜΝΩΝΤΑΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΡΙΖΕΣ
ΜΑΣ

Οπτικοακουστικό υλικό

TVLink (βίντεο ειδήσεων, αρχειοθετημένα κινηματογραφικά κλιπ, κ.λπ.)

Φωτογραφία

Ήχος

Βίντεο

Έντυπο υλικό

Λανσάρισμα της εκστρατείας για την ΚΓΠ

Τελευταίο υλικό για τον Τύπο, ομιλίες, αναφορές http://ec.europa.eu/agriculture/ και http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/hogan_en

Η ΚΓΠ μετά το 2013

Κοινωνικά μέσα

Ακολουθήστε τον Phil Hogan, Επίτροπο Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, στο Facebook  

Ακολουθήστε τη ΓΔ Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, στο Twitter 

Είστε επίσης ευπρόσδεκτοι να δηλώσετε ότι σας αρέσει η ΓΔ Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και να την ακολουθήσετε στο Facebook, για τακτικές ενημερώσεις σχετικά με πληροφορίες και ειδήσεις που αφορούν σε θέματα γεωργίας!