Pressmeddelande

Europas
Gemensamma
Jordbrukspolitik

CAP

Ta hand om
våra rötter

Bryssel den 15 oktober 2013

EU:s gemensamma jordbrukspolitik – Vårda våra rötter

EU-kommissionen startar i dag en kampanj för att informera om jordbrukets betydelse i vårt dagliga liv och den roll EU:s gemensamma jordbrukspolitik spelar som stöd för jordbruket. Informationskampanjen kommer att pågå under 2013–2014 i alla EU-länder under den nya gemensamma jordbrukspolitikens motto "Vårda våra rötter", och i samband med detta kommer man att arrangera olika evenemang och ta fram ljud- och bildmaterial och internetpublikationer.

Kampanjen föregicks av en undersökning av de största målgrupperna som visade att de flesta ungdomar i våra städer i dag känner sig främmande för livet på landsbygden och lantbruket, även om de ofta har sina rötter där. En första presentation av kampanjens visuella profil ägde rum vid en "medborgardialog" söndagen den 22 september 2013 i Bryssel, där EU:s jordbrukskommissionär Dacian Cioloş stod som värd i samband med det årliga evenemanget Farm in the City (Bruxelles-Champêtre).

– Den här kampanjen är ett tillfälle att visa hur tydliga resultaten av lantbrukarnas arbete är i vårt dagliga liv, säger EU-kommissionär Dacian Cioloș. Bakom de livsmedel vi äter, de kläder vi bär och den landsbygd som vi njuter av finner vi ofta en lantbrukares hårda arbete. Efter de politiska förhandlingarna om reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken hoppas vi nu att vi ska kunna visa hur denna genuint europeiska politik kommer att spela en viktig roll i framtiden – inte bara genom att ge oss livsmedel, utan också genom att bevara våra naturresurser och ett dynamiskt landsbygdsliv – och att det är meningsfullt att belöna våra lantbrukare för det arbete som de utför till gagn för oss alla.

Bakgrund

Den 26 juni 2013 nådde Europaparlamentet, EU:s ministerråd och EU-kommissionen en politisk överenskommelse om reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken. Den 24 september kompletterade man denna på några punkter genom ytterligare en politisk överenskommelse (se IP/13/613, MEMO-13-621och IP/13/864). Den reformerade gemensamma jordbrukspolitiken är grönare, rättvisare och effektivare och syftar till att stärka partnerskapet mellan EU och jordbrukarna, något som gynnar EU:s mer än 500 miljoner konsumenter. Denna kampanj ska belysa jordbrukets betydelse för vårt dagliga liv och informera om de viktigaste inslagen i den reformerade gemensamma jordbrukspolitiken.

Kontaktpersoner:

Fanny Dabertrand (+32 2 299 06 25)

Roger Waite (+32 2 296 14 04)