EU:s jordbrukspolitik i korthet

Jordbrukarna i EU har en viktig roll i vår ekonomi och vårt samhälle. De ser till att över 500 miljoner EU-invånare får en tillförlitlig tillgång till hälsosamma och säkra livsmedel till rimliga priser. Vi förväntar oss också att de ska skydda miljön och hålla vår landsbygd levande.

För att hjälpa dem att tillhandahålla dessa kollektiva nyttigheter har EU inrättat Den Gemensamma Jordbrukspolitiken, eller "CAP" som den ofta förkortas (=Common Agricultural Policy). Sedan starten 1962 har politiken utvecklats för att hantera globala utmaningar som påverkar oss alla.

I juni 2013 enades EU:s institutioner om en ny inriktning för CAP. Den senaste reformen syftar till att hjälpa jordbrukarna att sörja för en långsiktig tillgång till kvalitetslivsmedel, göra jordbrukssektorn mer hållbar och bevara mångfalden när det gäller EU:s landsbygd, traditioner och jordbruksmetoder.

CAP är en politik som är gemensam för alla EU:s medlemsstater. Den behövs för att värna om jordbrukets och landsbygdens framtid i EU.

Ta reda på mer om CAP-reformen.

Vad händer
i ditt land?

Karta över evenemang i EU

Vanliga frågor

om CAP

Läs mer

Kommunikationsnätverk

Läs mer

Europas Gemensamma Jordbrukspolitik
– en överblick

Pressrum

Information,
material och länkar
för journalister

Material