Poľnohospodárska politika Európy v kocke

Poľnohospodári v Európe zohrávajú v našom hospodárstve a spoločnosti zásadnú úlohu. Viac ako 500 miliónom občanom EÚ zabezpečujú spoľahlivé dodávky zdravých, bezpečných a cenovo dostupných potravín. Zároveň od poľnohospodárov očakávame, že budú chrániť životné prostredie a zabezpečia životaschopnosť nášho vidieka.

S cieľom podporiť ich pri zabezpečovaní prínosov pre verejnosť zaviedla EÚ Spoločnú Poľnohospodársku Politiku (SPP). Od svojho začiatku v roku 1962 prešla táto politika vývojom s cieľom vysporiadať sa s globálnymi úlohami, ktoré sa týkajú nás všetkých.

V júni 2013 sa inštitúcie EÚ dohodli na novom smerovaní SPP. Cieľom najnovšej reformy je pomôcť poľnohospodárom zabezpečiť dlhodobé dodávky kvalitných potravín, zvýšiť udržateľnosť poľnohospodárstva a udržať rozmanitosť vidieka, tradícií a poľnohospodárskych postupov v Európe.

SPP je spoločnou politikou všetkých členských štátov EÚ. Je nevyhnutné chrániť budúcnosť poľnohospodárstva a života na vidieku v Európe.

Získajte viac informácií o reforme SPP.

Nájdite podujatie
vo svojej krajine

Získajte prístup k celoeurópskej mape

Najčastejšie otázky

o Spoločnej
Poľnohospodárskej Politike

Prečítajte si viac

Komunikačná sieť SPP

Viac

Spoločná Poľnohospodárska Politika Európy
v skratke

Sekcia pre médiá

Informácie,
materiály a webové
odkazy pre novinárov

Získajte prístup k materiálom