Polityka rolna Europy w pigułce

Europejscy rolnicy odgrywają istotną rolę w naszej gospodarce i w naszym społeczeństwie. Zapewniają ponad 500 mln obywateli UE niezawodne dostawy zdrowej, bezpiecznej i przystępnej cenowo żywności. Oczekujemy od nich również, aby chronili środowisko i zapewniali żywotność naszych obszarów wiejskich.

Aby wspierać rolników w dostarczaniu tych dóbr publicznych, UE stworzyła Wspólną Politykę Rolną, w skrócie WPR. Od czasu wprowadzenia polityki w 1962 r., ewoluowała ona w kierunku stawiania czoła globalnym wyzwaniom, które wpływają na nas wszystkich.

W czerwcu 2013 r. instytucje unijne uzgodniły nowy kierunek dla WPR. Najnowsza reforma ma pomóc rolnikom zagwarantować długoterminowe dostawy wysokiej jakości żywności, uczynić sektor rolnictwa bardziej stabilnym i zachować różnorodność europejskich terenów wiejskich, tradycji i praktyk rolniczych.

WPR jest polityką wspólną dla wszystkich państw członkowskich. Ma zasadnicze znaczenie dla ochrony przyszłości rolnictwa i życia na obszarach wiejskich w Europie.

Dowiedz się więcej o reformie WPR.

Znajdź wydarzenie
w Twoim kraju

Dostęp do mapy Europy

Najczęściej

zadawane pytania
dotyczące WPR

Więcej

Sieć komunikacji WPR

Więcej

Wspólna Polityka Rolna Europy
w skrócie

Kącik prasowy

Informacje,
materiały
i linki dla
dziennikarzy

Dostępne materiały