Īsumā par Eiropas lauksaimniecības politiku

Eiropas lauksaimniekiem ir būtiska loma mūsu tautsaimniecībā un sabiedrībā. Viņi par pieņemamu cenu apgādā vairāk nekā 500 miljonus ES pilsoņu ar veselīgu un nekaitīgu pārtiku. Mēs arī sagaidām, ka viņi aizsargās vidi un nodrošinās mūsu lauku teritoriju dzīvotspēju.

Lai viņiem sniegtu atbalstu šo sabiedrisko ieguvumu nodrošināšanā, ES izveidoja Kopējo Lauksaimniecības Politiku jeb „KLP”. Kopš šīs politikas izveidošanas 1962. gadā, tā ir attīstījusies, lai risinātu pasaules mēroga problēmas, kas skar mūs visus.

ES iestādes 2013. gada jūnijā vienojās par jaunu KLP virzienu. Jaunākās reformas mērķis ir palīdzēt lauksaimniekiem garantēt kvalitatīvas pārtikas nodrošināšanu ilgtermiņā, padarīt lauksaimniecības nozari ilgtspējīgāku un saglabāt ES lauku, tradīciju un lauksaimniecības prakšu daudzveidību.

KLP ir kopēja politika visām ES dalībvalstīm. Tā ir būtiska Eiropas lauksaimniecības un lauku dzīves nākotnes aizsardzībai.

Uzzināt vairāk par KLP reformu.

Atrast pasākumu
jūsu valstī

Piekļūt Eiropas kartei

Bieži uzdoti jautājumi

par Kopējo
Lauksaimniecības Politiku

Lasīt vairāk

KLP komunikācijas tīkls

Lasīt vairāk

Eiropas Kopējā Lauksaimniecības Politika
īsumā

Preses stūrītis

Informācija,
materiāli un
saites žurnālistiem

Piekļūt materiāliem