Europos ūkininkavimo politika glaustai

Europos ūkininkai vaidina pagrindinį vaidmenį mūsų ekonomikoje ir visuomenėje. Jie daugiau kaip 500-ams milijonų ES piliečių patikimai tiekia sveiką, saugų ir nebrangų maistą. Mes taip pat iš jų tikimės, kad saugos aplinką ir užtikrins mūsų kaimo vietovių gyvybingumą.

Siedama jiems padėti teikti šią naudą visuomenei, ES sukūrė bendrą žemės ūkio politiką, arba BŽŪP. Nuo pat jos pradžios 1962 m., ši politika išsivystė ir sprendžia pasaulinius uždavinius, kurie daro poveikį mums visiems.

2013 m. birželio mėn. ES institucijos susitarė dėl naujos BŽŪP krypties. Naujausia reforma siekiama padėti ūkininkams užsitikrinti ilgalaikį kokybiško maisto tiekimą, paversti žemės ūkio sektorių tvaresniu ir išlaikyti Europos kaimo įvairovę, tradicijas ir ūkininkavimo praktiką.

BŽŪP yra bendra politika visoms ES valstybėms narėms. Labai svarbu Europoje apsaugoti ūkininkavimo ateitį ir kaimo gyvenimą.

Sužinokite daugiau apie BŽŪP reformą.

Rasti renginį
jūsų šalyje

Prieiga prie visos Europos žemėlapio

DUK

apie bendrą
žemės ūkio politiką

Skaityti daugiau

Bžūp komunikacijos tinklas

Tęsinys

Europos Bendra Žemės Ūkio Politika
vienu žvilgsniu

Spaudos kampelis

Informacija, medžiaga
ir nuorodos
žurnalistams

Prieiga prie medžiagos