Euroopan maatalouspolitiikka pähkinänkuoressa

Euroopan maataloustuottajilla on keskeinen asema kansantaloudessamme ja yhteiskunnassamme. Heidän ansiostaan EU:n yli 500 miljoonaa kansalaista voivat luottaa saavansa jatkuvasti terveellisiä, turvallisia ja kohtuuhintaisia elintarvikkeita. Odotamme maataloustuottajien myös suojelevan ympäristöä ja huolehtivan maaseudun elinvoimasta.

EU haluaa tukea tuottajia näiden julkishyödykkeiden tarjoamisessa, ja on luonut tätä varten vuonna 1962 Yhteisen Maatalouspolitiikan (YMP). YMP:tä on sen jälkeen kehitetty vastaamaan meitä kaikkia koskeviin maailmanlaajuisiin haasteisiin.

Kesäkuussa 2013 EU:n toimielimet sopivat YMP:n uudesta suunnasta. Tällä uudistuksella autetaan maataloustuottajia, takaamaan korkealaatuisten elintarvikkeiden pitkäaikainen saatavuus, parantamaan maatalousalan kestävyyttä ja säilyttämään Euroopan maaseutu, perinteet ja maatalouskäytännöt monipuolisina.

YMP on kaikkien EU:n jäsenvaltioiden yhteinen politiikka. On ensiarvoisen tärkeää turvata Euroopan maatalouden ja maaseutuelämän tulevaisuus.

Lisätietoa YMP:n uudistuksesta.

Etsi maassasi
järjestettävä tapahtuma

Euroopan kartan löydät tästä

YMP:a

koskevia yleisiä
kysymyksiä

Lue lisää

Yhteisen maatalouspolitiikan
tiedotusverkosto

Lue lisää

Euroopan Yhteinen Maatalouspolitiikka
yhdellä silmäyksellä

Lehdistöhuone

Tietoa,
aineistoa ja
linkkejä toimittajille

Aineistot löydät tästä