Lühidalt Euroopa põllumajanduspoliitikast

Euroopa põllumajandustootjatel on meie majanduses ja ühiskonnas oluline roll. Nad tagavad enam kui 500 miljonile eurooplasele tervisliku, ohutu ja taskukohase toidu kättesaadavuse. Samuti peavad nad kaitsma keskkonda ja tagama meie maapiirkondade elujõulisuse.

Põllumajandustootjate toetamiseks nende avalike hüvede pakkumisel töötas EL välja Ühise Põllumajanduspollitika (ÜPP). Alates käivitamisest 1962. aastal on selle poliitika areng jõudnud meid kõiki mõjutavate üleilmsete probleemidega tegelemiseni.

2013. aasta juunis leppisid ELi institutsioonid kokku ÜPP uues suunas. Värskeima reformi eesmärk on aidata põllumajandustootjatel toota kvaliteetset toitu ka tulevikus, muuta põllumajandussektor säästvamaks ja säilitada Euroopa maapiirkondade mitmekesisus, traditsioonid ja tootmistavad.

ÜPP on kõikide ELi liikmesriikide ühine poliitika. ÜPP on Euroopa põllumajandustootmise ja maaelu tuleviku kaitsmisel võtmetähtsusega.

Lugege ÜPP reformi kohta lähemalt.

Leidke sündmus
oma koduriigis

Juurdepääs Euroopa kaardile

Korduvad küsimused

Ühise
Põllumajanduspoliitika kohta

Lugege veel

ÜPP teabevõrgustik

Loe edasi

Lühiülevaade Euroopa Ühisest
Põllumajanduspoliitikast

Pressinurk

Info, materjalid
ja lingid
ajakirjanikele

Juurdepääs materjalidele