Η γεωργική πολιτική της Ευρώπης με λίγα λόγια

Οι γεωργοί της Ευρώπης διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στην οικονομία και την κοινωνία μας. Εξασφαλίζουν σε περισσότερους από 500 εκατομμύρια πολίτες της ΕΕ μια αξιόπιστη προμήθεια υγιεινών και ασφαλών τροφίμων σε προσιτές τιμές. Περιμένουμε επίσης από αυτούς να προστατεύουν το περιβάλλον και να κρατούν τις αγροτικές μας περιοχές ζωντανές.

Για να τους υποστηρίξει στην παροχή αυτών των δημόσιων αγαθών, η ΕΕ δημιούργησε την Κοινή Γεωργική Πολιτική ή ΚΓΠ. Από το 1962 που θεσπίστηκε, η πολιτική αυτή εξελίχθηκε ώστε να αντιμετωπίζει παγκόσμιες προκλήσεις που μας επηρεάζουν όλους.

Τον Ιούνιο του 2013, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ συμφώνησαν έναν νέο προσανατολισμό της ΚΓΠ. Η τελευταία μεταρρύθμιση έχει στόχο να βοηθήσει τους γεωργούς να εγγυηθούν τη μακροπρόθεσμη προμήθεια ποιοτικών τροφίμων, να καταστήσουν τον γεωργικό τομέα πιο αειφόρο, και να διατηρήσουν την ποικιλομορφία της υπαίθρου, των παραδόσεων και των γεωργικών πρακτικών της Ευρώπης.

Η ΚΓΠ είναι μια κοινή πολιτική για όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Είναι απαραίτητο να προστατευθεί το μέλλον της γεωργίας και της αγροτικής ζωής στην Ευρώπη.

Μάθετε περισσότερα για τη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ.

Βρείτε μια εκδήλωση
στη χώρα σας

Πρόσβαση στον πανευρωπαϊκό χάρτη

Συχνές ερωτήσεις

για την Κοινή
Γεωργική Πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Δικτυο επικοινωνιασ
για την ΚΓΠ

Περισσότερα

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική της Ευρώπης με
μια ματιά

Η γωνιά του Τύπου

Πληροφορίες,
υλικό και σύνδεσμοι
για τους δημοσιογράφους

Πρόσβαση στο υλικό