Evropská zemědělská politika v kostce

Evropští zemědělci zastávají v našem hospodářství a společnosti zásadní roli. Pro více než 500 milionů občanů EU zajišťují spolehlivé dodávky zdravých, bezpečných a cenově dostupných potravin. Očekáváme od nich také, že budou chránit životní prostředí a že zajistí životaschopnost našich venkovských oblastí.

EU jim chce v plnění těchto veřejně prospěšných cílů pomáhat, a proto vytvořila Společnou Zemědělskou Politiku neboli SZP. Tato politika se od svého počátku v roce 1962 podílí na řešení globálních výzev, které se dotýkají nás všech.

V červnu 2013 se orgány EU dohodly na novém směřování SZP. Poslední reforma má za cíl pomoci zemědělcům zajistit dlouhodobé dodávky kvalitních potravin, přispívat k udržitelnějšímu rozvoji zemědělského sektoru a zachování rozmanitosti evropského venkova, tradic a zemědělských postupů.

SZP je společnou politikou všech členských států EU. Je zcela nezbytné chránit budoucnost zemědělství a venkovského života v Evropě.

Získejte více informací o reformě SZP.

Vyhledat akci
ve vaší zemi

Přejít k mapě celé Evropy

Nejčastější dotazy týkající

se Společné
Zemědělské Politiky

Přečtěte si více

Komunikační síť
společné zemědělské
politiky (SZP)

Více

Společná Zemědělská Politika Evropy
ve zkratce

Tiskový koutek

Informace,
materiály a odkazy
pro novináře

Přejít k materiálům