Накратко за селскостопанската политика на Европа

Европейските земеделски производители играят изключително важна роля за нашата икономика и общество. Те осигуряват надеждни доставки на здравословни, безопасни храни на достъпни цени за над 500 милиона граждани на ЕС. Освен това, ние очакваме от тях да опазват околната среда и да осигуряват жизнеспособността на нашите селски райони.

За да ги подкрепи при предоставянето на тези публични блага, ЕС създава Общата селскостопанска политика или ОСП. След създаването на ОСП през 1962 г. политиката претърпява развитие, за да отговори на глобалните предизвикателства, които оказват влияние върху всички нас.

През юни 2013 г. институциите на ЕС постигнаха съгласие относно новата насока на ОСП. Последната реформа има за цел да помогне на земеделските производители да гарантират дългосрочни доставки на качествени храни, да направи селскостопанския сектор по-устойчив и да поддържа разнообразието на селските райони, традиции и земеделски практики в Европа.

ОСП е обща политика за всички държави-членки на ЕС. Тя е изключително важна за защитата на бъдещето на селското стопанство и живота в селските райони на Европа.

Научете повече за реформата на ОСП.

Намерете проява
във вашата страна

Достъп до картата на Европа

ЧЗВ

за Общата
селскостопанска политика

Прочетете повече

Комуникационна мрежа
за ОСП

Прочетете още

Кратък обзор на Общата селскостопанска
политика на Европа

Медиен кът

Информация,
материали и полезни
връзки за журналисти

Достъп до материалите