Kontaktné informácie

Spoločná
Poľnohospodárska
Politika
Európy

SPP

Staráme sa
o naše korene

Ďakujeme, že ste navštívili webovú stránku o reforme SPP z roku 2013.

Máte v pláne diskutovať o SPP?

Ak organizujete komunikačnú aktivitu venovanú SPP a problematike poľnohospodárstva alebo rozvoja vidieka, v sekcii Súbor nástrojov máte zadarmo k dispozícii relevantné materiály.

Zároveň máte možnosť spropagovať svoje podujatie na našej celoeurópskej mape podujatí. Na tento účel je k dispozícii online formulár v sekcii Podujatia vo vašej krajine.

Hľadáte podujatie?

Ak sa chcete zúčastniť na akomkoľvek podujatí, či už je to napríklad seminár, trh, mestský piknik alebo otvorená farma, navštívte sekciu Podujatia vo vašej krajine, v ktorej zistite, aké podujatia sa organizujú vo vašom okolí.

Máte otázky?

Ak máte otázky týkajúce sa obsahu a materiálov na tejto webovej stránke, pošlite nám e-mail.

Ak máte všeobecnú otázku týkajúcu sa rôznych aspektov Spoločnej Poľnohospodárskej Politiky, pošlite nám ju prostredníctvom online formulára. Môžete písať v ktoromkoľvek úradnom jazyku EÚ. Ak však bude potrebný preklad, zaslanie odpovede bude trvať dlhšie. Ďakujeme za porozumenie!

Môžete nás kontaktovať aj poštou alebo faxom na tejto adrese:

GR pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
Európska komisia
Rue de la Loi130, 04/144A
B - 1049 Brusel
Belgicko

Fax: +32 (0) 2-2991761