Kontaktinformācija

Eiropas
Kopējā
Lauksaimniecības
PolitikaKLP

Rūpes par
mūsu saknēm

Pateicamies, ka apmeklējāt 2013. gada KLP reformas tīmekļa vietni.

Vai plānojat runāt par KLP?

Ja jūs organizējat KLP komunikāciju pasākumu par lauksaimniecības un/vai lauku attīstības tēmām, apmeklējiet sadaļu Informācijas līdzekļu komplekts, lai saņemtu bezmaksas materiālus.

Mēs jūs aicinām arī reklamēt savu pasākumu mūsu Eiropas mēroga pasākumu kartē. Lai to izdarītu, izmantojiet tiešsaistes veidlapu sadaļā Pasākumi jūsu valstī.

Vai meklējat kādu pasākumu?

Ja vēlaties piedalīties jebkāda veida pasākumā,seminārā, gadatirgū, pilsētas piknikā vai atvērtajā saimniecībā, ejiet uz sadaļu Pasākumi jūsu valstī, lai uzzinātu, kas notiek tuvumā.

Vai jums ir jautājumi?

Ja jums ir jautājumi par šajā vietnē pieejamo saturu un materiāliem, nosūtiet mums e-pastu.

Ja jums ir vispārīga rakstura jautājums par Kopējās Lauksaimniecības Politikas dažādajiem aspektiem, nosūtiet savu pieprasījumu, izmantojot tiešsaistes veidlapu. Varat rakstīt jebkurā ES oficiālajā valodā. Tomēr, ja būs nepieciešams tulkojums, tad atbildes sniegšana var aizkavēties. Pateicamies par sapratni!

Varat sazināties ar mums arī pa pastu vai faksu

DG Agriculture and Rural Development
European Commission
Rue de la Loi130, 04/144A
B - 1049 Brussels
Belgium

Fakss: +32 (0) 2-2991761