Kontakt

Zajednička
Poljoprivredna
Politika
EuropeZPP-a

Čuvajući naše
korijene

Hvala Vam što ste posjetili web-stranicu reforme ZPP-a 2013.

Planirate govoriti o ZPP-u?

Ako organizirate komunikacijsku aktivnost vezanu uz ZPP, a koja se tiče tema poljoprivrede i/ili ruralnog razvoja, posjetite dio Komplet alata gdje možete pronaći besplatne materijale.

Takoder Vas pozivamo da promovirate Vaš dogadaj na našoj karti europskih dogadanja. Kako biste to ucinili, koristite online obrazac u dijelu Događaji u Vašoj zemlji.

Tražite događaj?

Ako biste htjeli sudjelovati u bilo kojoj vrsti događaja – seminaru, sajmu, Pikniku u gradu ili Danima otvorenih poljoprivrednih gospodarstava – idite na dio Događaji u Vašoj zemlji kako biste saznali što se događa u Vašoj blizini.

Imate li pitanja?

Ako imate pitanja u vezi sadržaja i materijala na ovim stranicama, pošaljite nam E-mail.

Ako imate pitanje opće naravi o različitim aspektima Zajedničke Poljoprivredne Politike, pošaljite Vaš zahtjev putem online obrasca. Možete pisati na bilo kojem od službenih jezika Europske unije. Ipak, ako je potreban prijevod, to će odgoditi odgovor. Hvala na razumijevanju!

Možete nas kontaktirati i putem redovite pošte ili faksa na

DG Agriculture and Rural Development
European Commission
Rue de la Loi130, 04/144A
B - 1049 Brussels
Belgium

Faks: +32 (0) 2-2991761